ATITUDINEA NONCONFORMISTĂ ÎN ARHITECTURĂ VERSUS STRUCTURĂ

48,83 lei

Categorie:

Descriere

An apariție: 2017

Autor: Arh. MIRELA LUCIA TERZI

ISBN: 978-973-163-726-6

Nr. pagini: 220

Această lucrare are ca scop analiza atitudinii arhitecţilor, ieşită din tipare, versus structură, care propun şi realizează o nouă arhitectură.

Prin intuiţie, creaţie şi imagine digitală, coroborate cu simţul creator al arhitectului-inginer, se propune noul în arhitectură.

Arhitectura a suferit şi suferă transformări majore în ceea ce priveşte atitudinea sa faţă de obiect atât la sfârşitul secolului al XX-lea, cât şi la începutul secolului al XXI-lea. În perioada de avangardă de la începutul secolului XX, obiectul de arhitectură capătă  funcţiuni noi sau este redus la esenţa sa de către estetica industrială a unora dintre curentele ce caracterizează orientările nonconformiste. O transformare substanţială se produce şi în prezent, însă, arhitectura  nu mai vizează o estetică industrială, ci una digitală, apropiată de SF.

Descrierea şi analiza datelor culese din literatura de specialitate, veche şi nouă, sunt însoţite, în lucrarea de faţă, de o analiză personală a acestora şi de studii de caz referitoare la atitudinea arhitecţilor ce fac obiectul datelor culese.

Studiul examinează perioade caracterizate prin atitudini nonconformiste, pe care le putem considera ca fiind posibile versus structură, prin tehnologia structurală actuală. Aceste atitudini pot fi acceptate sau nu, unele dintre ele fiind, deocamdată, imposibile, altele devenind posibile.

În acelaşi timp, studiul cuprinde analiza mutaţiilor sociale din secolele XIX şi XX care au avut impact asupra artelor, a arhitecturii şi  societăţii, în ansamblu, generând sau stimulând noi curente şi mişcări artistice, noi limbaje de comunicare, noi tehonologii capabile să susţină discursul creator.

(Din Introducere)