CONSIDERAȚII ESTETICE ÎN ARTĂ ȘI ARHITECTURĂ – ANTICHITATE, EVUL MEDIU ȘI RENAȘTERE

91,04 lei

Categorie:

Descriere

An apariție: 2016

Autor: ALEXANDRA TEACĂ

ISBN: 978-606-20-0030-1

Nr. pagini: 208

Cartea Consideraţii estetice în artă şi arhitectură – Antichitate, Evul Mediu şi Renaştere se doreşte a fi o introducere în istoria primelor teorii sau păreri despre noţiunea de frumos în artă şi arhitectură, formulări estetice care au apărut în zorii civilizaţiei umane, pentru a se perpetua şi a se transmite de-a lungul istoriei, influenţând nu numai gândirea critică legată de domeniile artisticului, cât mai ales modul de exprimare în artă şi arhitectură, în care acestea şi-au creat un limbaj propriu, decodificat prin imagini, ce s-au diversificat, s-au contrazis şi s-au contopit, dar care prin însumarea lor de la începuturi până în zilele noastre au format acel fond de imagini, acele repere incontestabile, acele mărturii care povestesc despre epocile trecute, arată prezentul şi în acelaşi timp formează o opinie sau presupunere în ceea ce priveşte viitorul.

În paralel cu investigaţia picturii ca limbaj, ca tehnică şi ca instrumente, Alexandra Teacă încearcă să surprindă şi decodarea imaginii ca metaforă a creaţiei înseşi, ce are loc în urma procesului de cristalizare a obiectului plastic şi a etapelor sale de metamorfozare.

Cartea autoarei Alexandra Teacă este rezultatul unui efort admirabil de a explica fenomenul artistic în toată varietatea lui istorică din perspectiva consideraţiilor estetice. Statutul fenomenologic al operei de artă, procesul de creare şi de receptare a ei, poziţia artei şi arhitecturii în cadrul culturii şi raporturile lor cu natura şi societatea, pe parcursul diferitelor perioade istorice, sunt un pretext pentru o amplă cercetare, în care lucrurile şi fenomenele artistice tind să fie explicate şi lămurite cu adâncă fineţe, oferind un câmp larg de analiză şi în acelaşi timp lăsând loc interpretărilor viitoare.

(Din Cuvânt-înainte)