Proiecte de arhitectură. Sinteză

41,79 lei

Stoc epuizat

Categorie:

Descriere

An aparitie: 2011
Autor: DOINA TEODORESCU (îndrumător)
ISBN: 978-973-163-647-4
Nr. pagini: 145

Dinamica societăţii contemporane, marcată de provocările la care asistăm, îşi regăseşte un posibil răspuns în plan educaţional, în activitatea Facultăţii de Arhitectură din cadrul Universităţii Spiru Haret. Stimulând demersul conceptual, receptivitatea la noutăţile tehnologice şi din domeniul noilor materiale, grija pentru valorile tradiţionale şi identitatea locală, activitatea practică ce se desfăşoară în cadrul orelor de atelier au în vedere principiile dezvoltării durabile, grija pentru natură şi mediul înconjurător. Activitatea didactică, desfăşurată în atelierul de proiectare de arhitectură, are ca obiectiv major parcurgerea unor grade de complexitate în formarea viitorului arhitect.                  

 (din Cuvânt-înainte, semnat prof. dr. arh. Emil Creangă)

The dynamics of the contemporary society, marked by the challenges we are being confronted with finds a possible answer in the educational field, in the activity of the Faculty of Architecture of Spiru Haret  University. Stimulating the conceptual activity, the receptiveness to the new technologies and to the new materials, the concern for the traditional values and the local identity, the practical activity developed within the workshops has in view the principles of the sustainable development, the concern for the nature and the environment. The major objective of the didactic activity, developed within the design office, is passing through different levels of complexity necessary for the preparation of the future architect.

 (from the Foreword signed by Arch. Emil Creangă, PhD)