Sinteze de arhitectură

31,40 lei

Categorie:

Descriere

An apariție: 2011
Autor: DOINA TEODORESCU (coord.)
ISBN: 978-973-163-782-2
Nr. pagini: 138

Proiectele prezentate ilustrează poziţii, abordări personale privitoare la construirea în centrul oraşului, modalităţi de expresie arhitecturală propuse de studenţii de la Facultatea de Arhitectură, pentru spaţii, funcţiuni şi activităţi potrivite a fi adăpostite în aceste zone. Diversitatea soluţiilor spaţio-volumetrice şi funcţionale, precum şi marea varietate a relaţionării cu vecinătăţile ilustrează în mod categoric libertatea de dezvoltare şi expresie individuală a fiecăruia, în interiorul unei teme date.
În acelaşi timp, proiectul concretizează şi efortul fiecărui student de a răspunde unor cerinţe şi obligativităţi impuse nu numai de programul de arhitectură, ci şi de cele structurale, de conceperea unui sistem structural adecvat, de problemele ridicate de echiparea tehnică şi chiar mai important, de colaborarea în interiorul atelierului de proiectare, pe parcursul elaborării proiectului.

The projects presented illustrate positions, personal approaches about downtown building, modalities of architectural expression proposed by the students of the Faculty of Architecture, for spaces, functions and activities suited for those areas. The diversity of the spatial, volumetric and functional solutions as well as a wide variety of the neighboring relationship definitely shows the freedom of individual development and expression within a given topic.
Meanwhile, the project represents the effort of every individual student to comply with some requirements and constraints imposed not only by the architecture program but also by the structural ones, by conceiving an adequate structural system, by the technical equipment and what is more important by the collaboration within the design office during its elaboration.

 (from the Foreword)

         

(din Cuvânt-înainte)