UZINELE MALAXA ÎN CONTEXTUL URBAN ȘI ARHITECTURAL AL AMPLASAMENTELOR INDUSTRIALE DIN BUCUREȘTI

85,26 lei

Categorie:

Descriere

An apariție: 2016

Autor: IULIUS RĂDULESCU

ISBN: 978-973-163-865-2

Nr. pagini: 348

Excelentă demonstraţie de cartezianism pluridirecţional profesional (de profundă informaţie şi analiză) a domnului dr. arh. Iulius RĂDULESCU! Apariţia acestei cărţi se înscrie mai mult decât benefic în peisajul cultural-ştiinţific actual.

Autorul realizează o „frescă” a vremii într-o manieră remarcabilă, abordând minuţios domenii şi codomenii ale arhitecturii industriale, urbanismului, economiei etc., în contextul sociocultural, economic, geopolitic etc. al unei perioade istorice controversate, cu aspectele sale pozitive şi negative.

Într-o veritabilă „Endoscopie diacronă”, autorul prezintă cititorului panorama cuprinzând 20 de ani ai României Mari, aflată într-o notabilă redresare economică după 1929-1930.

Studiul infirmă, cu date certe, teoria aşa-zisei Românii eminamente agricole, avansată în anii de după cel de-al Doilea Război Mondial.

Analiza pertinentă a orientării strategiei economice într-o perioadă istorică relativ scurtă a României evidenţiază potenţialul diferitelor ramuri importante, precum: construcţia de clădiri civile şi industriale, clădiri pentru: transporturi, căi ferate, metalurgie, siderurgie, aviaţie, auto-moto, hale industriale pentru depozitare şi desfacere etc.

Toate acestea au impulsionat creaţia arhitecţilor şi inginerilor, concretizată (după cum în mod explicit susţine autorul) în construirea unor hale moderne cu deschideri mari, destinate proceselor tehnologice, într-o plastică arhitecturală robustă şi prin utilizarea unor materiale moderne.

 

(Din cuvântul introductiv – Prof. dr. arhitect Vasile MARCU)

Cartea domnului arhitect Iulius Rădulescu este una cu totul specială. Ea este rezultatul unei cercetări serioase, fiind unul din „actorii” istoriei foarte recente a uzinelor Malaxa. Într-adevăr, autorul a funcţionat în „gigantul” Faur mai bine de două decenii, într-un institut de proiectare a uzinelor, iar apoi a făcut parte, între anii 2000 şi 2003, din Consiliul de Administraţie al uzinelor. El a fost, aşadar, martorul ultimei perioade de existenţă a uzinelor, înainte ca acestea  să fie scoase la privatizare.

În acelaşi timp, este de apreciat această dublă imagine istorică a colosului industrial – cea de la începuturi şi cea din momentul dezagregării. Din această perspectivă, lucrarea prezintă o importanţă considerabilă şi o valoare cu atât mai mare atât pentru modul de tratare în sine a subiectului, cât şi pentru posibile similitudini cu alte mari ansambluri industriale. Este, probabil, o primă imagine cuprinzătoare, făcută la rece, a unei viitoare posibile şi necesare istorii a dispariţiei industriei româneşti „tradiţionale”.

Privită în ansamblul ei, lucrarea domnului Rădulescu aduce contribuţii semnificative în dezbaterea teoretică a subiectului şi, în acelaşi timp, este o ilustrare clară, precisă, tăioasă chiar, a situaţiei dramatice în care se află platforma Faur – fostele uzine Malaxa. Consideraţiile sale, făcute în deplină cunoştinţă de cauză, trebuie luate în considerare în perspectiva unei viitoare şi necesare relansări în industria românească a acestui foarte important pilon.

(Din cuvântul introductiv – Prof. dr. arhitect Nicolae LASCU)