O ISTORIE A MARII UNIRI A ROMÂNILOR

36,02 lei

1 în stoc

Descriere

An apariție: 2017

Autor: ȘTEFAN LACHE

ISBN: 978-606-20-0229-9

Nr. pagini: 228

Colecția Centenarul Marii Uniri, inițiată și publicată de către Editura Fundației România de Mâine, își propune să contribuie la cunoașterea procesului de făurire a statului național unitar român, a României întregite, precum și la înțelegerea semnificațiilor acestui măreț act istoric, încununat de Adunarea Națională de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918.

Colecția încorporează lucrări cu o arie tematică diversă, de la istoria Marii Uniri și până la înfăptuirea și confirmarea internațională a acesteia. Autorii lucrărilor care formează Colecția sunt profesori, conferențiari, cercetători din cadrul Universității Spiru Haret, cărora li s-au alăturat personalități ale vieții universitare și academice, profesori și cercetători de la Academia națională de Apărare „Carol I” și Institutul de Istorie al Academiei de Științe a Republicii Moldova.

În cadrul lucrării care inaugurează această colecție, autorul său (și coordonatorul Colecției) analizează contextul social-politic, intern și internațional al realizării Marii Uniri, forțele politice românești care s-au situat în fruntea acțiunii unificatoare, momentele decisive ale realizării României întregite, importanța istorică a actelor de unire din 1918, a făuririi României Mari.

A HISTORY OF THE GREAT UNION OF ROMANIANS

Year of publication: 2017

Author: ȘTEFAN LACHE

ISBN: 978-606-20-0229-9

No. of pages: 228

Centenary of the Great Union, collection initiated and published by the Publishing House of „România de Mâine” Foundation, aims to bring its contribution to the cognition of the process of creating the Romanian unitary national state, of the whole Romania (Greater Romania), as well as to understanding the meanings of this great historical act, perfected by the National Assembly in Alba Iulia from December 1st, 1918.

The collection includes books with a diverse thematic area, from the history of the Great Union to its realization and international confirmation. The authors of the books that make up the collection are professors, lecturers, researchers from “Spiru Haret” University, joined by personalities of the scholastic and academic life, professors and researchers from the National Defense Academy “Carol I” and the Institute of History, part of the Academy of Sciences of Moldova.

In the first book from this collection, its author (and also its coordinator) analyzes the socio-political, internal and international context of the Great Union, the Romanian political forces that were at the forefront of the unifying action, the decisive moments of Unified Romania’s achievement, the historical importance of the union acts from 1918 and of the creation of Greater Romania.