CONTABILITATEA INSTITUȚIILOR PUBLICE PENTRU SPECIALIZAREA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

29,40 lei

Descriere

An apariție: 2017

Autor: Aurelian-Virgil BĂLUȚĂ

ISBN: 978-973-163-961-1

Nr. pagini: 284

În zilele noastre, contabilitatea a ieşit de mult din sfera de interes a profesioniştilor specializaţi. În organizaţia modernă, contabilitatea este o zonă de interes general. Absolvenţilor specializării „Administraţie publică” le sunt necesare numeroase noţiuni din contabilitate, atât pentru exercitarea funcţiilor de bază, cât şi pentru exercitarea funcţiilor de conducere de nivel intermediar sau de vârf. În numeroase situaţii, funcţionarii publici vor face apel la sistemul informaţional din contabilitate, inclusiv pentru validarea corectitudinii şi legalităţii acţiunilor întreprinse.

Printre obiectivele manualului menționăm: definirea contabilităţii şi a instituţiei publice; cunoaşterea principalelor componente ale contabilităţii instituţiilor publice; înţelegerea modului de realizare a funcţiei contabile a insti-tuţiei publice în conformitate cu legislaţia actuală; precizarea raportului dintre instituţia publică şi alte tipuri de organizaţii în legătură cu aplicarea normelor contabile; cunoaşterea evoluţiei contabilităţii publice pentru a ajunge la stadiul actual; înţelegerea rolului principiilor contabilităţii moderne în cadrul contabilităţii instituţiilor publice ș.a.

După parcurgerea acestui manual, cititorii vor putea integra noţiunile de contabilitate publică în sistemul de management şi gestiune al diferitelor categorii de instituţii publice, în condiţiile proceselor de globalizare, de integrare europeană şi de consolidare a instituţiilor statului de drept.

(Din Introducere)