CULTURĂ, COMUNICARE ŞI SECURITATE ÎN POLITICA INTERNAŢIONALĂ

28,67 lei

Descriere

An apariție: 2017

Autor: CONSTANTIN IORDACHE

ISBN: 978-606-20-0221-3

Nr. pagini: 256

După ce tratează abordările doctrinare și subiectele politicilor internaționale, autorul se oprește în mod deosebit asupra cauzelor declanșării crizelor internaționale de securitate, precum și a importanței comunicării pentru rezolvarea acestor crize în contextul relațiilor internaționale contemporane. Sunt examinate pe larg rolul culturii în afirmarea și consacrarea normelor dreptului internațional public, reglementările ONU, politicile Uniunii Europene, OSCE și NATO în domeniul securității euroatlantice, rolul diplomației internaționale. Concluzia lucrării este: „Marile probleme ale omenirii: conflictele regionale, terorismul, crima organizată transfrontalieră, proliferarea nucleară, poluarea mediului înconjurător, asigurarea păcii şi siguranţei tuturor statelor, nu se pot rezolva decât printr-o largă cooperare internaţională, bazată pe egalitate în drepturi, respect reciproc al independenţei şi suveranităţii naţionale. În epoca contemporană, statele lumii pot ajunge la pace, progres şi prosperitate numai respectând normele internaţionale şi valorile democraţiei.”