DREPT CIVIL. DREPTURILE REALE

45,47 lei

Descriere

An apariție: 2016

Autori: MARIANA RUDĂREANU (coordonator), ION IORDACHE, LILIANA LAZĂR, SOFIA MARIA PAGARIN

ISBN: 978-973-163-968-0

Nr. pagini: 312

În cele zece capitole ale lucrării sunt analizate, în lumina ultimelor reglementări legale: Patrimoniul și drepturile patrimoniale; Dreptul de proprietate privată; Dreptul de proprietate publică; Modalitățile juridice ale dreptului de proprietate; Dezmembrămintele dreptului de proprietate; Posesia; Modurile de dobândire a dreptului de proprietate și a altor drepturi reale; Apărarea dreptului de proprietate și a celorlalte drepturi reale; Fiducia. Administrarea bunurilor altuia; Publicitatea imobiliară.