CONTABILITATEA INSTITUȚIILOR PUBLICE. PRINCIPII, PROCEDURI, SITUAȚII FINANCIARE, ediția a IV-a, revăzută și adăugită

26,78 lei

Categorie:

Descriere

An apariție: 2019

Autor: LUMINIȚA IONESCU

ISBN: 978-606-20-0373-9

Nr. pagini: 252

Lucrarea prezintă și analizează o serie de concepte fundamentale în teoria contabilității în lumina modificărilor intervenite în contabilitatea publică, ca urmare a reformei în sistemul administrației publice la nivel european, printre care: eficiența contabilității în administrația publică; noul management public (NMP); rolul contabilității în modernizarea instituțiilor publice; contabilitatea activelor imobilizate; contabilitatea decontărilor cu terții ș.a.

„La această a IV-a ediție, volumul a fost actualizat cu studii de caz, exemple de calcul și înregistrare, fiind adăugate o serie de noutăți cu privire la închiderea exercițiului bugetar, precum și noi conturi specifice instituțiilor publice.

Planul de conturi specific instituțiilor publice a suferit numeroase modificări în ultimele două decenii și a devenit apropiat de planul de conturi al agenților economici. În lucrare sunt prezentate particularitățile acestuia pentru instituții publice, conturile generale și cele bugetare, precum și conturile de ordine și gestiune, în afara bilanțului. Se prezintă particularități privind inventarierea patrimoniului la instituțiile publice, modul de regularizare în contabilitate a diferențelor la inventariere, precum și situațiile financiare anuale. Ca o noutate în domeniu, se prezintă Declarația ordonatorului de credite și Raportul de analiză pe bază de bilanț la instituțiile publice.”

(Prof. univ. dr. Dumitru Nica)