CONTABILITATEA INSTITUȚIILOR PUBLICE

25,20 lei

Stoc epuizat

Categorie:

Descriere

An apariție: 2017, ed. a II-a revăzută și adăugită

Autor: LUMINIȚA IONESCU

ISBN: 978-606-20-0185-8

Nr. pagini: 236

 

Volumul intitulat  Contabilitatea instituţiilor publice. Principii, Proceduri, Situaţii financiare, ediţia a II-a revizuită şi adăugită, se adresează, în special, studenţilor şi masteranzilor facultăţilor de Ştiinţe Juridice, unde se studiază administraţia publică centrală şi locală, modul de finanţare a cheltuielilor publice, elaborarea bugetelor de venituri şi cheltuieli în administraţia publică, precum şi execuţia bugetară.

Faţă de prima ediţie, în ediţia de faţă a lucrării au fost introduse o serie de alte probleme, cum ar fi eficienţa contabilităţii în administraţia publică, descrierea conceptului Noul Management Public (NMP) şi rolul contabilităţii în modernizarea administraţiei publice.

În capitolul al doilea au fost introduse exemple referitoare la finanţarea instituţiilor publice şi studiul de caz privind Nota justificativă privind deschiderea finanţării pentru titlul 10 Cheltuieli de personal şi titlul 20 Bunuri şi servicii din clasificaţia bugetară. Sunt prezentate totodată particularităţi ale închiderii exerciţiului bugetar, conform OMFP nr. 191/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2016.

În partea finală a lucrării sunt prezentate atât bilanţul contabil, cât şi contul de execuţie bugetară pentru instituţiile publice, în lumina celor mai recente reglementări cu privire la închiderea exerciţiului bugetar la data de 31 decembrie 2016.

(din Prefață)