DIMENSIUNEA EUROPEANĂ A MANAGEMENTULUI ORGANIZAȚIEI. Sinteze, vol. 1

53,03 lei

Stoc epuizat

Categorie:

Descriere

An apariție: 2013

Autor: CAMELIA DRAGOMIR (coordonator)

ISBN: 978-606-20-0173-5 (general); 978-606-20-0174-2 (vol. 1)

Nr. pagini: 480

Pe fondul complexităţii tot mai mari a activităţilor pe care le derulează, organizaţiile din spaţiul european caută să găsească soluţii optime prin care să-şi adapteze comportamentele strategice şi operaţionale la specificul pieţei, cu luarea în considerare a potenţialului lor competitiv. Pentru a reuşi în acest demers pretenţios este nevoie de un management centrat pe dezvoltarea cunoştinţelor, pe utilizarea teoriilor, principiilor şi metodelor ştiinţifice de organizare şi conducere, un management care să promoveze performanţa şi spiritul competitiv.

Cartea de faţă se adresează, în primul rând, masteranzilor, precum şi tuturor celor interesaţi să-şi extindă cunoştinţele în domeniul managementului european al organizaţiilor.

Abordarea subiectelor a fost realizată  într-o formă cât mai concisă şi sistemică, menită să contureze principalele dimensiuni teoretice şi practice care definesc managementul modern al organizaţiilor din spaţiul european. Lucrarea are menirea de a orienta teoretic şi aplicativ activitatea de pregătire a masteranzilor în domeniul managementului organizaţiei, insistând pe dezvoltarea competenţelor de valorificare a cunoştinţelor dobândite în practica organizaţională.

(Din Cuvânt introductiv)

he purpose of the present volume is the synthetic presentation of the academic topics studied during the I-st Year of the Master Studies Program. The approach of the subjects was done in a concise and systemic way meant to configure the main theoretical and practical dimensions that define the modern management of the organizations within the European space. This work is also meant to orientate theoretically and practically the preparation activity of the master students in the field of the management of the organization, being focused on the development of the competences regarding the valorization of the knowledge acquired during the organizational practice.

                                                                                        (from the Foreword)