TEORIE ECONOMICĂ 2. Macroeconomie; Mondoeconomie

18,27 lei

Stoc epuizat

Categorie:

Descriere

An apariție: 2014

Autor: CONSTANTIN MECU, DANIELA PAȘNICU (coord.)

ISBN: 978-978-163-636-8 (general); 978-606-20-0120-9 (vol. II)

Nr. pagini: 296

Volumul de față prezintă conceptele esențiale care rezultă din analiza activității economice la nivelul comunităților naționale, al statelor, precum și al economiei mondiale în ansamblu, ordonate în funcție de obiectul lor, ca și în volumul I, pe capitole. Drept concepte fundamentale rezultate din analiza realităților economice la nivel național sunt menționate: creșterea economică; creșterea economică zero; produsul intern brut (PIB); produsul intern net (PIN); produsul național brut (PNB); produsul național net (PNN); valoarea adăugată brută (VAB); deflatorul (PIB sau PNB); dezvoltarea economică; dezvoltarea durabilă; progresul economic; ecodezvoltarea; echilibrul economic; dezechilibrul economic.

Definirea cu claritate a fiecărui concept, cât mai simplă, dar fără omiterea vreuneia din laturile sale fundamentale, analiza utilizării lui în cadrul capitolului respectiv răspund nevoilor cititorului de înțelegere temeinică a realității exprimate de către concept și, prin aceasta, a însăși teoriei economice.

Ca și în volumul precedent, autorii au fost profund implicați în analiza fenomenelor și proceselor care apar și se dezvoltă sub ochii lor, adesea ele fiind trecute cu vederea de către cititori și chiar de către unii profesioniști în domeniul economic, aceștia având nevoie de o perioadă mai îndelungată pentru a le introduce în obiectul preocupărilor lor de studiu.