DEPRESIUNEA CIUC. STUDIU PEDOGEOGRAFIC

Categorie:

Descriere

An apariție: 2016

Autor: ION RÎȘNOVEANU

ISBN: 978-973-163-980-2

Nr. pagini: 208

Lucrarea de faţă are ca obiectiv cunoaşterea învelişului de sol din Depresiunea Ciuc, a potenţialului productiv al solurilor, factorii limitativi ai producţiei agricole şi silvice şi a principalelor aspecte privind utilizarea şi valorificarea optimă a resurselor de sol din această parte a ţării.

Studiul prezintă aspecte generale privind poziţia geografică a depresiunii, istoricul cercetărilor, evoluţia geologică privind structura fundamentului depresiunii, a depozitelor sedimentare, formarea şi evoluţia depresiunii.

Solurile au fost împărţite pe tipuri şi subtipuri reprezentative, care au fost caracterizate din punctul de vedere al însuşirilor morfologice, fizice, hidrofizice şi chimice.

Sunt analizaţi şi caracterizaţi factorii pedogenetici caracteristici pentru Depresiunea Ciuc (clima, vegetaţia, relieful, depozitele de solificare, hidrografia şi hidrologia) care au contribuit la formarea şi evoluţia solurilor din depresiune.

(Din Introducere)