CIVILIZAŢIA ROMÂNĂ MODERNĂ

36,23 lei

Categorie:

Descriere

An apariție: 2010
Autor: SORIN CRISTESCU
ISBN: 978-973-163-524-8
Nr. pagini: 364
Prima parte a cursului urmărește evoluția politică, specific românească, în cadrul ei legislativ fundamental de la organizarea statală din vremea ultimilor fanarioţi la monarhia constituțională, instaurată şi consfințită prin Constituția din iunie 1866.
A doua parte este dedicată relațiilor economice şi sociale, urmărind să arate cum determinările economice au conturat structura societății şi modul în care progresul industrial, tehnico-științific a contribuit la transformarea modului de viață al românilor pe drumul modernității.
În fine, a treia parte este dedicată evoluției culturale în formele ei spiritual-artistice, ocupându-se de curentele de idei care urmăreau reformarea şi înnoirea politică economică şi socială, de analizele pe care personalități marcante ale culturii le-au făcut asupra diferitelor stadii dezvoltare a României şi de evoluția marilor domenii ale artei şi culturii, precum limba şi literatura, pictura, sculptura, muzica, teatrul, presa, învățământul.
The first part of the course book deals with the Romanian specific political evolution, within its fundamental legislative frame since the state organization of the last Phanariots time to the constitutional monarchy, implemented and consecrated by June 1866 Constitution.
The second part is dedicated to the economic and social relations showing how the economic conditions have configured the society structure as well as the contribution of the industrial, technical and scientific progress to the transformation of the Romanians mode of living on their way towards modernity.
The third part treats about the cultural evolution in its spiritual and artistic forms, dealing with those currents of ideas meant to reform and renew the political, economical and social life; with the analyses made by famous cultural personalities over Romania’s various levels of development and with the evolution of the great domains of art and culture such as language and literature, painting, sculpture, theatre, press, education.