A THEMATIC INTRODUCTION TO TWENTIETH-CENTURY BRITISH AND AMERICAN POETRY, second edition

16,80 lei

Stoc epuizat

Descriere

An apariție: 2012
Autor: LIVIU ANDREESCU
ISBN: 978-973-163-805-8
Nr. pagini: 164
Acest volum se dorește a fi o introducere în poezia britanică şi americană a secolului XX, autorul optând pentru o abordare tematică a acestei perioade, cu accent pe următoarele teme: declinul civilizației, autobiografia şi politica.
Temele menționate mai sus sunt ilustrate nu prin prezentarea întregii opere a poeţilor supuși analizei, ci prin intermediul unor creaţii reprezentative ale acestora, autorul lucrării dorind astfel, printr-o metodă imediată şi tangibilă, să ofere o imagine mai clară despre relațiile dezvoltate între operele individuale şi autorii individuali.
The present volume intends to be an introduction to the XX-th century British and American poetry; the author proceeds to a thematic approach of the respective period, focusing on the following themes: the decline of the civilization, autobiography and politics.
The above mentioned topics are not illustrated by the presentation of the whole work of the authors analyzed but by means of some of their noteworthy poems; thus the author of the present study wished to offer, by an immediate and tangible method, a more clear image about the relationship between the individual works and the individual authors.