FUNDAMENTELE ALGEBREI

57,65 lei

Descriere

An apariție: 2013
Autori: ION D. ION, SILVIU BÂRZĂ, RODICA IOAN
ISBN: 978-606-20-0091-2
Nr. pagini: 372
În partea întâi – Structuri algebrice – sunt prezentate rezultate de bază asupra structurilor de monoid, grup, inel, corp şi algebră.
În partea a doua – Algebră liniară – sunt prezentate rezultate privind spaţiile vectoriale de dimensiune finită, teoria determinanţilor şi relaţia de asemănare a matricelor. Tot aici, este stabilită structura grupurilor abeliene finit generate şi sunt prezentate aplicaţii în analiza diofantică.
Partea a treia – Elemente de teoria corpurilor – debutează cu studiul proprietăţilor de natură aritmetică ale domeniilor de integritate şi sunt stabilite rezultate privind factorialitatea inelelor de polinoame.
Expunerea materialului teoretic este însoţită de exemple, fiind, în acelaşi timp, propus un număr mare de exerciţii.
Part One – Algebrical Structures – deals with basic results about monoid, group, ring, figure and algebra structures.
Part Two – Linear Algebra – deals with results about finite dimension vectorial spaces, the theory of determinants and the matrices resemblance relation. It is also established the structure of the finitely generated abelian groups and application in the diofantic analysis are presented.
Part Three – Elements for the theory of bodies – starts with the study of the arithmetic properties of integrity domains and results are established about polynomial rings factoriality.
The theory corpus is accompanied by examples and a large number of exercises.