ARMONIA TONALĂ. Stilul vocal

37,80 lei

Stoc epuizat

Categorie:

Descriere

An apariție: 2013, ediția a II-a, revăzută şi adăugită
Autor: VALENTIN PETCULESCU
ISBN: 973-606-20-0119-3
Nr. pagini: 174

Concepută pe două niveluri, Armonia tonală are o parte strict tehnică, mai accesibilă studenților cu pregătire muzicală medie, şi o alta, teoretică, ce necesită un orizont profesional mai amplu.
În lucrarea de față sunt menționate unele trepte secundare, datorită faptului că armonia tonală este fundamental dominantică (o armonie a relațiilor de cuvinte inferioare V-I, II-V etc.); constituie baza înlănțuirilor între trepte şi trebuie înțeleasă în ansamblul ei de la bun început. Tot după modelul anglo-saxon am adoptat şi ideea introducerii, alături de teme, a unor exerciții premergătoare lor (dar diferit concepute), fapt ce definește un tip special de tratat – tratatul-caiet.

(din Cuvânt-înainte)

Conceived on two levels, the Tonal Harmony consists of a technical part, accessible to the students with a medium musical education and a theoretical one that requires a wider professional horizon.
In the present work some secondary scales are mentioned since the tonal harmony is fundamentally dominant (a harmony of the relations of inferior quints V-I, II-V etc.); it constitutes the basis of the steps enlacement and must be understood as a whole from the very beginning.
We have also adopted from the anglo-saxon model the idea of introducing, together with the themes, some preliminary exercises (differently conceived), which defines a special type of a treatise – the notebook-treatise.

                                                                                                                        (from the Foreword)