BAZELE TEHNICII DIRIJORALE

14,39 lei

Stoc epuizat

Categorie:

Descriere

An apariție: 2016

Autor: LUMINIȚA GUȚANU STOIAN

ISBN: 978-973-163-957-4

ISMN: 979-0-9009890-2-4

Nr. pagini: 132

Mulţumeşte făcliei pentru lumina sa, dar nici pe cel din umbră, ce-o ţine, nu-l uita!” – sună o minunată învăţătură din scrierile marelui poet şi filosof Rabindranath Tagore. Iniţiem această prefaţă, iată, chiar în stilul, să recunoaştem, atrăgător şi eficient, pe care-l vom observa aproape în întregul tratat de faţă, la începutul aproape fiecărui capitol: nu o definiţie aridă ne întâmpină, ci un citat „la obiect” din învăţăturile şi experienţa unor mari maeştri ai dirijatului coral. Scopul bine determinat de a elucida tehnic dintru început esenţa problemei (aflate în studiul acelui capitol) se „îndulceşte”, dar se şi „blindează” atât cu personalitatea unor mari artişti şi profesori, cât şi, deopotrivă, cu autoritatea profesională de necontestat a acestora. Este aceasta fie o strategie, fie un dar, cert este însă că aşa se învaţă mai uşor, mai cu plăcere, mai temeinic. Şi se mai află, subliminal, că în îndeletnicirile practice, scopul esenţial este însăşi exercitarea practică a deprinderilor, cu condiţia de a înţelege şi a angrena concret şi eficient scânteia intelectuală, tehnică şi psihologică a declanşării energiilor necesare acestei exercitări. Obiectul de studiu este, pe rând, când sectorul tehnic, când cel psiho-tehnic, când cel motric, fiecare din stadiile de studiu propuse de autoare (mai cu seamă ultimul) fiind presărate, de-a lungul prezentului tratat, cu subcapitole ce propun ordonat şi concret exerciţii practice şi gradate de înţelegere, îndemânare, eficientizare gestuală, angajare cinetică şi intelectuală a rezultantelor finale prevăzute de problematica respectivului capitol.

În contextul deloc saturat al literaturii tehnico-aplicative în domeniul studiului autorizat al ştiinţei şi artei dirijatului coral, lucrarea de faţă oferă încă un suport de bază, invită la înţelegere şi studiu, îndeamnă la conştiinciozitate, implicare şi dăruire.

În principiu, Dirijorul este un model. De conduită, de esenţă, recognoscibil în viaţa reală, respectiv între colegii muzicieni, dar şi între oamenii ce trăiesc efectiv şi afectiv Muzica. Exemplul personal, din însăşi această viaţă reală, oferit generos, modest şi elegant de Luminiţa Guţanu Stoian – dirijorul, omul de cultură şi de artă, este întru totul edificator, ceea ce  înseamnă, fără doar şi poate, că … „se poate”! Dirijatul este de fapt măiestrie întru comunicare a marii Muzici către marea Umanitate prin vocea marilor Ansambluri. Fascinantă este această lecţie, fascinantă este această lume, fascinant este a învăţa legile comunicării dintru începutul lor. Chiar acesta este însuşi scopul de care se ocupă autoarea în prezenta lucrare. Şansa către un „up-grade” profesional de performanţă în dirijatul coral primeşte binevenit, iată, încă un plauzibil argument.

(din Cuvânt-înainte – Conf. univ. dr. Valentin Gruescu)