PIAŢA FINANCIARĂ – COMPONENTĂ FUNDAMENTALĂ A PIEŢEI GLOBALE

33,60 lei

Stoc epuizat

Descriere

An apariție: 2015

Autor: ILIE MIHAI (coordonator)

ISBN: 978-973-163-653-5

Nr. pagini: 228

Lucrarea Piaţa financiară – componentă fundamentală a pieţei globale îşi propune să aducă unele contribuţii ştiinţifice şi clarificări în legătură cu conceptul de piaţă globală şi componentele sale de bază, corespunzătoare celor trei elemente fundamentale ale oricărei activităţi economice: natura, munca şi capitalul. Din această perspectivă, în cadrul lucrării, la realizarea căreia şi-a adus contribuţia un larg colectiv de cadre didactice, cercetători şi specialişti, sunt tratate aspecte teoretice şi practice privind: (I) piaţa de bunuri şi servicii; (II) piaţa muncii; (III) piaţa financiară, accentul punându-se pe cea de-a treia componentă a pieţei globale, respectiv piaţa financiară, care constituie obiectul principal al acestei lucrări.

Un alt motiv important care a determinat alegerea acestei teme pentru studiul de faţă îl constituie amintirile recente despre efectele, dramele şi consecinţele devastatoare manifestate –  şi care încă se manifestă asupra economiei mondiale şi a vieţii oamenilor – ca urmare a crizei din ultimii 5-6 ani, începută mai întâi ca o criză financiară în fieful finanţei mondiale, care s-a extins apoi ca un tăvălug uriaş asupra întregii economii mondiale.

În cadrul studiului sunt incluse capitole care tratează problematica rolului pieţei financiare în funcţionarea şi dezvoltarea pieţei globale; principalii factori perturbatori ai echilibrului pieţei, cauzele, efectele şi învăţămintele recentei crize economice şi financiare; asigurările şi reasigurările din România în perspectiva europeană; politica bugetară a UE; piaţa internă (naţională) şi integrarea acesteia în piaţa europeană; categorii monetare în era integrării şi globalizării; stadiul convergenţei nominale şi reale privind integrarea europeană; perspectivele zonei euro şi integrarea României în zona euro; politica monetară şi politica fiscală a UE; fluxurile financiare ale României cu UE etc.

(din Introducere)

English

Lorem ipsum in engleza