RAPORTURI ROMÂNO-POLONE DE-A LUNGUL SECOLELOR

43,05 lei

Descriere

An apariție: 2013
Autor: NICOLAE MAREŞ
ISBN: 978-973-163-712-9
Nr. pagini: 372
Marele istoric Nicolae  Iorga, un cercetător asiduu al contactelor româno-polone, cu mii de pagini scrise şi publicate pe această temă, sublinia fără echivoc că, prin cronicarii români, cultura românească „a luat lumină” din Polonia.
Cartea de faţă aduce şi alte elemente necunoscute ani de-a rândul privind situaţia necropolelor româneşti de pe teritoriul polonez, dar mai ales evoluţia la zi a contactelor româno-polone pe toate planurile, inclusiv cultural, artistic, pe linia mass-media etc.
(din Predoslovie)

The great historian Nicolae Iorga, an assiduous researcher of the Romanian-Polish contacts, author of thousands of pages written and published about that matter, underlined the fact that undoubtedly the Romanian culture „received enlightenment” from Poland through the Romanian medieval chroniclers. 
The present book offers also some new data, unknown for many years, about the situation of the Romanian necropoleis from the Polish territory, but mainly about the nowadays evolution of the Romanian-Polish contacts in all fields, culture, arts and mass-media included.

 (From the Foreword)