ACȚIUNE UMANĂ ȘI EXISTENȚĂ

41,58 lei

Descriere

An apariție: 2018

Autor: ION TUDOSESCU

ISBN: 978-973-163-766-2

Nr. pagini: 280

Conceptele de acțiune umană și de existență, centrale într-o teorie generală a socioumanului, au semnificații ce acoperă aproape integral problematica filosofiei sociale – domeniu de referință al demersului ontologic practicat în mod constant în scrierile autorului acestei cărți într-un interval de timp de aproape cinci decenii. Întrucât în aceste scrieri nu au putut fi surprinse decât o parte din dimensiunile celor două concepte, mai ales corelația lor în structurarea unui domeniu specific de arhitecturare a colțului de Univers în care ființează omul, în lucrarea de față – apărută în Colecția Studii și eseuri de filosofie (14) – sunt abordate nuanțări ale semnificațiilor respectivelor concepte și legături dintre ele în structurarea condiției existențiale a umanului, concepută din perspectiva istoricității ei, dependentă și totodată cauzatoare de istoricitate societară. O demonstrează întru totul cele trei părți ale lucrării: Acțiune și existență (Determinarea acțională a existenței); Condiția existențială a umanului (Determinism acțional în structurarea și devenirea umanului); Domenii ale obiectivității care întemeiază condiția și destinul uman.

 

HUMAN ACTION AND EXISTENCE

Year of publication: 2018

Author: ION TUDOSESCU

ISBN: 978-973-163-766-2

No. of pages: 280

The concepts of human action and existence, central in a general theory of the social and human sciences, have meanings that cover almost entirely the social philosophy issue – a reference field of the ontological approach constantly practiced in the writings of this book’s author in a span of almost five decades. Since in these writings only part of the dimensions of the two concepts could be captured, especially their correlation in structuring a specific field of building and creating the corner of the Universe in which man exists, in this book – published in Philosophy Studies and Essays Collection (14) – the author approaches the nuances of the specific concepts’ meanings and the connections between them in the structuring of the existential condition of the human, conceived from the perspective of its historicity, dependent on and at the same time causing the societal historicity. The above are fully demonstrated by the three parts of the book: Action and existence (Actional determination of existence); Existential condition of the human (Actional determinism in human structuring and becoming); Areas of objectivity that underlie the human condition and destiny.