ACȚIUNE UMANĂ ȘI EXISTENȚĂ

41,58 lei

Descriere

An apariție: 2018

Autor: ION TUDOSESCU

ISBN: 978-973-163-766-2

Nr. pagini: 280

Conceptele de acțiune umană și de existență, centrale într-o teorie generală a socioumanului, au semnificații ce acoperă aproape integral problematica filosofiei sociale – domeniu de referință al demersului ontologic practicat în mod constant în scrierile autorului acestei cărți într-un interval de timp de aproape cinci decenii. Întrucât în aceste scrieri nu au putut fi surprinse decât o parte din dimensiunile celor două concepte, mai ales corelația lor în structurarea unui domeniu specific de arhitecturare a colțului de Univers în care ființează omul, în lucrarea de față – apărută în Colecția Studii și eseuri de filosofie (14) – sunt abordate nuanțări ale semnificațiilor respectivelor concepte și legături dintre ele în structurarea condiției existențiale a umanului, concepută din perspectiva istoricității ei, dependentă și totodată cauzatoare de istoricitate societară. O demonstrează întru totul cele trei părți ale lucrării: Acțiune și existență (Determinarea acțională a existenței);Condiția existențială a umanului (Determinism acțional în structurarea și devenirea umanului); Domenii ale obiectivității care întemeiază condiția și destinul uman.