CREAȚIE ȘI CULTURĂ. Preludii la o reconstrucție modernă în filosofia culturii

30,45 lei

Descriere

An apariție: 2016

Autor: ALEXANDRU BOBOC

ISBN: 978-973-163-939-0

Nr. pagini: 456

Lucrarea de faţă încearcă să abordeze o problematică de bază a filosofiei culturii, regrupând-o, printr-o centrare firească fenomenologico-ontologică, în jurul temei: creaţia şi opera.

În principal, este subliniată ideea că, în sens filosofic, creaţia implică originalitate şi valoare, ceea ce înseamnă:

a) căutarea unui „dincoace” de originalitatea absolută (a Creatorului, care nu are nevoie nici de „materie”, nici de „model”, ci este creaţie ex nihilo) şi aflarea originarităţii specifice capacităţii demiurgice a omului;

b) situarea acestei originalităţi în ordinea a ceea ce este valabil, nu în ordinea a ceea ce este pur şi simplu;

c) survenirea unui nou mod de a fi: opera de artă, în care modul de fiinţare constituie doar mediul de relevare a ceea ce este valabil: valoarea.

Raportarea creaţiei la „virtutea creatoare a omului” subliniază astfel şi mai mult legarea ei structurală de produsul creat: opera.

Ca instituire valorică, opera de artă devine centrul universului ideatic şi stilistic al culturii, „locul” (ontologic) al întâlnirii dimensiunilor sensului, stilului şi valorii în creaţia umană, condiţionând afirmarea (istoriceşte treptată) a unor demersuri teoretice care au luat forma sistematică a stilisticii şi filosofiei stilului, a esteticii şi filosofiei artei şi, nu în ultimul rând, a filosofiei culturii.

În economia lucrării intervine o aplicare (un proiect de interpretare) la studiul a două mari creaţii din cultura română: „Mioriţa” şi opera poetică eminesciană.

(din Cuvânt-înainte)