INVITAȚIE CĂTRE CONSTANTIN NOICA

37,28 lei

Stoc epuizat

Descriere

An apariție: 2016

Autor: MARIN DIACONU

ISBN: 978-973-163-979-6

Nr. pagini: 248

Lucrarea de faţă, aşa cum reiese şi din titlu, este o invitaţie către lectură, în general, către filosofie şi către Constantin Noica, în special.

Studiul prezintă atât viaţa, cât şi activitatea lui C. Noica, cititorii reuşind să descopere latura biografică a scriitorului, dar şi personalitatea sa culturală.

Sunt dezbătute teme de larg interes, precum: de la biografie, prin viaţă, către operă, viaţa lui Constantin Noica, C. Noica-publicist, interesul pentru istoria filosofiei, pagini dintr-un dosar de concurs universitar, de la „bisericuţele noastre” la „reforma spirituală”, colaborarea la „Gazeta literară” şi „România literară”, C. Noica-plăsmuitor de termeni filosofici, lumea-o poveste a fiinţei, Eminescu în interpretarea lui Noica, modelul Brâncuşi în viziunea lui Noica, deschiderea filosofică a lui C. Noica spre spiritualitatea germană, despre modelul ontologic românesc al lui  C. Noica, pe calea către ontologia lui Noica, modelul cultural Noica, C. Noica – autoportret filosofic, C. Noica – fişă bibliografică.

(Din Cuvânt-înainte)

 

INVITATION TO CONSTANTIN NOICA

Year of publication: 2016

Author: MARIN DIACONU

ISBN: 978-973-163-979-6

No. of pages: 248

According to the title, this book represents an invitation to read philosophy, in general, and also reading Constantin Noica, in particular.

The study presents both the life and the activity of C. Noica, the readers succeeding to discover the biographical side of the writer, but also his cultural personality.

Topics of wide interest are debated, such as: from biography, through life, towards creation, the life of Constantin Noica; C. Noica as a publicist, the interest in the history of philosophy, pages from a university competition file, from “our little churches” to the “spiritual reform”, the collaboration to “Gazeta literară” and “România literară”, C. Noica as a creator of philosophical expressions, the world – a story of the being, Eminescu in Noica’s interpretation, Brâncuşi model in Noica’s vision, the philosophical openness of C. Noica towards German spirituality, about C. Noica’s Romanian ontological model, on the way to Noica’s ontology, Noica cultural model, C. Noica – philosophical self-portrait, C. Noica – bibliographic file.

(from the Foreword)