ONTOLOGIE ŞI METAFIZICĂ

28,35 lei

Descriere

An apariție: 2015

Autor: ION TUDOSESCU

ISBN: 978-606-20-0145-2

Nr. pagini: 180

Preocuparea de a ne exprima în legătură cu natura transcendentului, a mecanismului de instituire a acestuia şi a exercitării rostului său în mijlocirea procesului de realizare umană durează de mai multe decenii. Concluzia la care am ajuns este aceea că  transcendentul s-a instalat în mentalitatea oamenilor din nevoia de temei (axiologic) în aprecierea lor de sine şi de mijlocire a guvernării lor de sine din perspectivă umanistă în imanent, aceasta satisfăcându-le totodată şi năzuinţa lor de a-şi depăşi istoricitatea, care niciodată nu i-a mulţumit existenţial.

Cu alte cuvinte, conştientizarea lor de sine i-a împins pe oameni să se deschidă spre transcendent şi să stăruie în credinţa că pot cuceri orizontul veşniciei prin acordarea atributului existenţialităţii respectivului transcendent şi dispunerea din această perspectivă a regulilor comportamentului lor în imanent. Cu deosebirea că ei au crezut că această existenţialitate a transcendentului se desfăşoară la infinit, în timp ce ei, ca fiinţări istorice, dispun de o existenţialitate finită.

Transcendentul nu este doar conotat uman, servind la întemeierea aspiraţiilor oamenilor spre  universalizare, ci este identificat cu universalul ce se obiectivează în individual, respectiv, cu un general ultim spre dezvăluirea căruia ştiinţa năzuieşte să-l surprindă treptat cognitiv pentru a se dezvălui esenţa lucrurilor. Din această perspectivă, cunoaşterea umană operează cu două modalităţi de transcendere, una ontologică şi una metafizică, ambele oferind o întemeiere cognitivă cu caracter metodologic a ştiinţelor, atât a celor despre om şi condiţia umană, cât şi a celor despre natură şi societate.

În această ipostază, ontologia şi metafizica au stimulat dintotdeauna atenţia gândului uman de a se preocupa de pătrunderea esenţei ascunse a lucrurilor, respectiv a temeiului existenţei, indiferent de conotaţia lor religioasă sau laică, servind argumentarea nevoii umane de sacru, de deschidere de aici spre o lume de dincolo.

(din Prefaţă)

English