REPERE ALE FILOSOFIEI ROMÂNEŞTI. De la Dimitrie Cantemir la Constantin Noica

28,77 lei

Stoc epuizat

Descriere

An apariție: 2017

Autor: Ioan N. ROŞCA

ISBN: 978-606-20-0230-5

Nr. pagini: 296

Cartea prof. univ. dr. Ioan N. Roşca intitulată Repere ale filosofiei româneşti şi subintitulată De la Dimitrie Cantemir la Constantin Noica îşi justifică titlul atât prin gânditorii abordaţi, unii dintre cei mai prestigioşi ai filosofiei şi, în genere, ai culturii române, cât şi prin cele mai reprezentative opere ale acestora supuse analizei filosofice. Între primul şi ultimul mare creator de sistem filosofic, între Cantemir şi, respectiv, Noica, autorul s-a oprit la alte nume de mare rezonanţă în cultura română, şi anume: Nicolae Bălcescu, Titu Maiorescu, Vasile Conta, Rădulescu-Motru, P. P. Negulescu, Nicolae Iorga, Mircea Florian, Petre Andrei, Lucian Blaga, D. D. Roşca, Tudor Vianu. Fiecare dintre gânditorii amintiți beneficiază de o succintă prezentare de ansamblu a contribuţiilor lui teoretice, raportate, de regulă, la etapa de gândire în care s-a încadrat, ceea ce învederează faptul că aceştia se înscriu ca momente importante ale unei posibile istorii a filosofiei româneşti, în care există nu numai diferenţe, ci şi afiliaţii şi afinităţi de idei. Pentru aceeaşi imagine de ansamblu, fiecare prezentare este însoţită şi de lista principalelor lucrări filosofice ale gânditorului respectiv. Pe de altă parte, fiecărui gânditor abordat autorul îi consacră unul sau mai multe studii centrate pe unele dintre problemele majore prin care s-a ilustrat, de la cele general-filosofice, ontologice sau gnoseologice, la cele aplicative, privitoare la om, istorie, cultură, valori. Unele dintre aceste studii sunt de dată recentă, nepublicate încă, altele au fost risipite în câteva reviste de specialitate pe parcursul a câtorva decenii, fiind adunate acum în volum. Prin structurarea sa pe cele două planuri, lucrarea se adresează nu numai specialiştilor, ci şi „unui public mai larg, iubitor de cultură şi, implicit, de filosofie, esenţa cea mai subtilă şi mai profundă a oricărei culturi”.