SOCIETATEA ECONOMIEI SOCIALE DE PIAȚĂ

26,88 lei

Descriere

An apariție: 2014

Autor: ION TUDOSESCU

ISBN: 978-606-20-0218-3

Nr. pagini: 176

Dacă economia naturală şi economia de comandă, ultima, mai ales, gestionată de regimuri totalitariste de tip comunist, au suferit succesiv (în momente istorice diferite) eşecuri aproape catastrofale, fiind supuse unor căderi implozive ce le-au determinat să părăsească scena istorică, economia de piaţă s-a crezut a fi singurul panaceu salvator pentru afirmarea condiţionării permanent deschise a respectivului proces de realizare umană. Istoria ultimelor decenii a dovedit, însă, că nici principiul economiei de piaţă nu soluţionează generalizat nevoia de realizare umană, deoarece aplicarea acestui principiu, practicat până în prezent exclusiv din perspectiva pieţei libere, funcţionează într-o logică a hazardului, nezăgăzuită de anumite margini – generând stări de tensiune în ordinea economică şi socială a societăţilor, îndeosebi  dezvoltate ale lumii contemporane, ce s-au soldat cu accentuate fenomene de criză financiară şi recesiune economică, greu gestionate de către statele de drept specifice societăţilor structurate pe baza principiului de piaţă.

În multe dintre capitolele şi subcapitolele lucrării, am operat referiri şi la situaţia particularizării principiului economiei de piaţă în România contemporană, în procesul de tranziţie de la socialism la capitalism, insistând şi asupra limitelor acestuia în practica trăirii democratice în condiţiile economiei libere de piaţă, în speranţa că se va înţelege necesitatea istorică a trecerii la economia socială de piaţă şi în ţara noastră – şi aşa văduvită mult de democratism şi realizare umană în perioada trecutei dominaţii (de câteva bune decenii) a economiei de comandă.

Sperăm că demersurile noastre vor fi receptate şi apreciate ca participare la o amplă dezbatere privind direcţiile în care va evolua  actualul proces istoric de creştere a rolului factorului subiectiv în determinarea obiectivă a devenirii vieţii sociale, care reprezintă baza superiorizării procesului de realizare umană. Din acest punct de vedere, ne-am bucura dacă ideile avansate de noi în contextul prezentei lucrări vor fi luate în seamă, evident, în mod critic, în literatura de specialitate.

(Din Prefață)