Despre noi

Editura Fundaţiei România de Mâine a fost înființată în 1991, în cadrul SC Mass Media România de Mâine, ca parte componentă a Fundaţiei cu același nume.

Editura Fundaţiei România de Mâine a fost gândită pentru un profil didactic-universitar şi un bogat registru editorial alcătuit din cursuri, manuale, suporturi de curs, sinteze, compendii, monografii, tratate, albume, caiete de practică și multe alte materiale, pentru toate stadiile învățământului universitar, care vin în sprijinul studenţilor sau al specialiștilor în numeroase domenii de activitate. Principiul fondator al activității editurii, pe baza căruia se elaborează programele și strategiile acesteia este atragerea către studiu, dezvoltarea profesională de ţinută a noilor generaţii, precum şi pregătirea lor intensă, prin metode moderne, informaţii de actualitate, explicaţii exacte, pline de substanţă, pentru economia reală, în condiții de competitivitate. Calitatea producției editoriale este confirmată atât de prestanța și autoritatea științifică a autorilor ale căror nume se regăsesc pe copertele cărţilor publicate, cât şi profesionalismului echipei redacţionale. În perioada 2015-2020, activitatea editorială s-a concretizat prin apariția a peste 700 de titluri, într-un tiraj total de peste 184 000 de exemplare.

Principalul scop al Editurii Fundaţiei România de Mâine rămâne diseminarea culturii şi a cercetării ştiinţifice de la şi către oamenii valoroşi, cu înaltă ținută intelectuală, adevărate modele morale ale societății contemporane. Astfel, editura s-a orientat încă de la început și către publicarea de volume extracurriculare, care să completeze cunoștințele studenților și, în același timp, să se adreseze profesioniștilor și cititorilor pasionați de domeniile respective.

Impactul titlurilor editate poate fi cuantificat prin interesul crescând al cititorilor, creșterea numărului de solicitări pentru reeditare și, nu în ultimul rând, de epuizarea rapidă a unor lucrări de interes științific, în special din domeniul umanist.

Portofoliul Editurii Fundaţiei România de Mâine include și multe arii ale domeniului socio-umanist, precum: Filosofie; Istorie; Sociologie; Psihologie; Jurnalism; Comunicare şi relaţii publice; Ştiinţele comunicării; Studii culturale; Geografie; Limba şi literatura română; Limbi şi literaturi străine; Arhitectură; Artele spectacolului în teatru; Pedagogie; Pedagogie muzicală etc. În fiecare dintre aceste domenii, activitatea redacțională este îndreptată în direcția rafinării textelor și conținutului, pe baza documentării și a contactului neîntrerupt cu autorii sau colectivele de autori, astfel încât informaţiile necesare să fie nu numai temeinice şi de calitate, dar și accesibile tuturor categoriilor de cititori cărora li se adresează.

Domeniului Filosofie în cadrul Editurii Fundației România de Mâine i s-a acordat o atenție deosebită, fiind selectate lucrări valoroase semnate de nume importante care s-au aplecat asupra acestei arii de cunoaștere. Un argument în acest sens este și înființarea, în 2014, a colecției Studii și eseuri în filosofie (https://editurafrm.ro/studii-si-eseuri-de-filosofie-colectie/), care a ajuns deja la un număr de dou[zeci și unu de titluri care au fost prezentate la simpozioane, târguri de carte, dezbateri televizate sau la Radio 7, conferințe derulate în cadrul parteneriatelor, precum și la mese rotunde  subliniem și prezența, în 2019, la Salon de Livre de la Paris (la standul dedicat Societății Editorilor din România). Toate volumele publicate pot fi găsite la Biblioteca Națională a României, la Biblioteca Metropolitană, Biblioteca Națională a Republicii Moldova, iar unele dintre cărți sunt prezente în biblioteci universitare și naționale din alte țări, cum ar fi: Faculdad de Filosofia y Letras – Biblioteca de Humanidades, Bibliotheque Universitaire des langues et civilisations; Biblioteca Servicios centrales Universidad Autonoma de Madrid; Libera Universita Maria Santissima Assunta; L-Universite Paris 1, University of Oxford main enquiry Desk. Bodleian Library; Biblioteca Nazionale Centrale di Roma; Biblioteca Universitaria di Napoli; Main Libray of the University of Edinburgh; Universite Paris-Sorbonne Biblioteque Malesherbes; Philological Library of Freie Universitat Berlin; Albert-Ludwings-Universitat Universitatsbibliothek; Hamburg State and University Library; Biblioteca Faculdade Letras Universidade Lisboa. De asemenea, editura îngrijește un număr de alte cinci colecții de carte, cu tematică economică, culturi în dialog, psihologie, carte pentru copii, istorie.

Distribuția volumelor apărute se realizează printr-o rețea de difuzare de carte prin intermediul bibliotecilor, librăriilor și al punctelor de vânzare proprii, dar și prin colaborarea cu diferiți distribuitori și librării, precum Cărturești, librarie.net sau Bibliostar. Se află în curs de negociere contractul de difuzare de carte prin noua platformă online Evenimentul Zilei. De asemenea, o mare parte din cărțile noastre se distribuie prin librăria online care completează site-ul editurii Fundației România de Mâine (www.editurafrm.ro), de unde livrările se fac regulat, prin firme de curierat.

O altă preocupare a Editurii Fundației România de Mâine a fost și va rămâne și în viitor, inițierea și dezvoltarea cooperării internaționale cu instituții și organizații similare din alte state, în special din Uniunea Europeană. Astfel, în cursul anului 2019, a fost semnat un Acord cu Istituto TESEO din Roma privind dreptul reciproc de traducere a lucrărilor ce vor fi puse la dispoziție de ambele părți, în cadrul unui program de schimburi culturale. De atunci, au fost traduse și au fost publicate, în traducere în limba italiană, de către Editura Institutului TESEO primele trei titluri din program: Sensul filosofiei în spiritualitatea umană. Identitatea filosofiei românești, autor Ion Tudosescu; O stea pe cerul românesc – Regina Maria a României, autor Nicolae Mareș; România sub Zodia Cocoșului de foc, autor Mircea Coșea. În aceeași perioadă, Editura Fundației România de Mâine a publicat traducerea în limba română a volumului Ca frunzele în vânt, semnat de un grup de autori coordonat de Stefano Amodio. Acordul cu institutul TESEO mai cuprinde următoarele direcții de acțiune: organizarea unor conferințe de promovare a cărților și a subiectului acestora, atât în România, cât și în Italia; inițierea unei publicații comune, editată de ambele părți, având în vedere că Universitatea „Spiru Haret” are deja treisprezece reviste recunoscute în bazele de date internaționale; publicarea unor articole trimise redactate de autori italieni, recomandați de Institutul din Italia pentru a fi publicate, în funcție de aria științifică din care fac parte, în cele treisprezece publicații ale universității din România; armonizarea domeniilor comune de activitate, în scopul creșterii rapide a  numărului de volume care să fie publicate de cele două semnatare ale acordului. Acordul prevede, de asemenea, pentru anul 2021, definitivarea unui proiect comun al unei Școli de vară ale cărei cursuri se vor desfășura atât în România, cât și în Italia, având drept suport infrastructura pusă la dispoziție de cele două instituții semnatare, dar și sprijinul activ al Camerei de Comerț Româno-Italiene. Prin această acțiune, tineri italieni vor veni să studieze în România și, pe bază de reciprocitate, tineri români vor studia în Italia.

În anul 2021 a fost fondată o revistă editată integral de Editura Fundației România de Mâine, în limba engleză: Minerva, Journal of History & Philosophy, ajunsă deja la al patrulea număr. Publicația are un colegiu de redacție compus din personalități de prestigiu ale vieții academice din România, Italia, Polonia, Columbia, Ucraina, Bulgaria și Marea Britanie, președintele colegiului fiind academicianul Gheorghe Vlăduțescu. Revista poate fi accesată pe site-ul editurii (https://editurafrm.ro/minerva-journal-of-history-and-philosophy-volume-4-issue-1-february-2023/), sau în format printat, prin librăria Universității Spiru Haret sau prin magazinul online al editurii.

Editura Fundației România de Mâine  nu a lipsit, în ultimii douăzeci și nouă de ani, de la niciuna dintre edițiile târgurilor internaționale de carte organizate la București (Bookfest, respectiv Gaudeamus – Radio România), participând și la aproape toate manifestările conexe: Caravana Gaudeamus, desfășurată în șapte orașe din România, sau la Bookfest – saloane itinerante de carte. https://www.facebook.com/editurafundatieiromaniademaineoficial/videos/486610833553022

Printre proiectele de viitor ale editurii, aflate într-un stadiu avansat se numără: trecerea la un nivel superior al activității editoriale prin publicarea unor traduceri din literatura de specialitate cu profil economic sau eseistică și studii de futurologie sau psihosociologie. În acest sens, sunt în curs de negociere proiecte editoriale cu finanțare prin Autoritatea Națională pentru Finanțarea Proiectelor Culturale (AFCN), în colaborare cu Colegiul Național al Traducătorilor și Interpreților și cu agenții literare sau edituri din străinătate. Pentru anul 2023, este preconizată apariția a trei traduceri în limba română ale unor cărți considerate bestseller, semnate de autori care se bucură de o largă audiență și credibilitate internațională: The Age of Sustainable Development (Jeffrey Sachs, analist economic din SUA, autor de bestseller), Pachidermi e Pappagalli (Carlo Cottarelli, cel mai citit autor de studii de economie comparată și predictivă din Italia), și  Fenomenologia degli schermi urbani (Alessandro Denti de la Universitatea Roma Tre). Lansarea celor trei cărți va avea loc la Târgul de carte Gaudeamus, ediția 2023. Pentru ediția târgului de carte Bookfest, din luna mai 2023, se află în pregătire lucrarea Europa sănătoasă. Stil de viață și tradiții europene, realizată în colaborare cu Asociația Oamenilor de Afaceri Italieni, prin accesarea unei finanțări PNRR (Programul European de Integrare și Interculturalitate). Un alt proiect aflat în curs de accesare, pentru care au fost îndeplinite condițiile de eligibilitate este publicarea volumului Dincolo de diferențe. Prezența feminină în contexte lucrative, cu finanțare AFCN, ca parte a unei serii de evenimente (conferințe, sesiuni de comunicări științifice, programe de studii și analize psihosociologice) la care Editura Fundației România de Mâine este implicată la nivelul de consultanță editorială și, de asemenea, prin cadre didactice de facultatea de Psihologie și Științele Educației a Universității Spiru Haret. Proiectul are ca termen de finalizare luna noiembrie a anului 2023. În luna noiembrie a anului 2022 a fost inițiată o serie de interviuri cu autori care publică volume la editura FRM, aceste interviuri fiind difuzate la Radio 7 și transmise live pe Facebook. Primul interviu al acestei serii poate fi accesat: https://www.facebook.com/radiosevenofficial/videos/471091338346270

Editura Fundaţiei „România de Mâine” a inițiat și creează continuu legături, pentru dezvoltarea unor colaborări tematice de lungă durată cu editurile altor universităţi din Europa sau din alte spații culturale, pe baza principiului multiculturalității și toleranței.Un loc extrem de important în activitatea editurii privind domeniile de cercetare îl constituie Analele Universităţii Spiru Haret, publicații ce apar cu frecvenţă trimestrială, unde sunt promovate lucrări apărute sub egida editurii. În aceeaşi măsură, se acordă o atenţie deosebită culegerilor de comunicări ştiinţifice ale specialiștilor, cadrelor didactice, doctoranzilor, masteranzilor şi studenţilor, pentru a asigura legătura politicii editoriale cu evoluția reală a curentelor și orientărilor din domeniu.

Pentru asigurarea unei calități grafice de excepție, în proximitatea editurii, funcţionează Complexul tipografic computerizat România de Mâine, constând în tipografie offset și digitală, editare grafică și de texte, DTP, tehnoredactare computerizată, prepress digital și linii de finisare moderne și rapide, care asigură tipărirea manualelor universitare, suporturilor de curs, materialelor didactice auxiliare și, în general, a oricăror lucrări solicitate de editură sau de alte entități componente ale Fundației România de Mâine, precum revista săptămânală Opinia Națională, Radio 7 sau terți.

Suntem siguri că activităţile desfăşurate de Editura Fundaţiei România de Mâine vor fi încununate de succes, iar acesta se va materializa inclusiv prin înscrierea editurii într-o categorie superioară, căreia îi corespunde prin tot ceea ce întreprinde cu bună credință și spirit novator.