Despre noi

La peste 25 de ani de la înfiinţare, Editura Fundaţiei „România de Mâine” se recomandă prin aceeaşi activitate de înaltă calitate, datorată atât prestanţei autorilor ale căror nume se regăsesc pe copertele cărţilor publicate, cât şi profesionalismului echipei redacţionale.

Profilul stabilit încă de la început, cel didactic-universitar, s-a păstrat în tot acest timp, asigurând studenţilor de la Universitatea „Spiru Haret” (şi nu numai) cursuri, manuale, note, caiete de seminar, caiete de lucrări practice, culegeri pentru toate stadiile învăţământului universitar; s-a considerat întotdeauna deosebit de importantă atragerea către studiu, dezvoltarea profesională de ţinută a noilor generaţii, precum şi pregătirea lor profundă, prin metode moderne, informaţii de actualitate, explicaţii exacte, pline de substanţă, pentru meseriile ce vor fi îmbrăţişate.

Acoperind în egală măsură domeniile socio-umane şi pe cele exacte, portofoliul Editurii Fundaţiei „România de Mâine” cuprinde arii variate, precum: Jurnalism; Comunicare şi relaţii publice; Ştiinţele comunicării; Management; Marketing; Finanţe şi bănci; Afaceri economice internaţionale; Matematică; Informatică; Drept; Administraţie publică; Studii culturale; Filosofie; Sociologie; Psihologie; Istorie; Geografie; Limba şi literatura română; Limbi şi literaturi străine; Arhitectură; Artele spectacolului în teatru; Pedagogie; Pedagogie muzicală; Kinetoterapie şi motricitate specială; Educaţie fizică şi sport; Medicină veterinară şi altele. În fiecare dintre aceste domenii de activitate, studenţii beneficiază de toate materialele tipărite la preţuri speciale, astfel încât informaţiile necesare să fie nu numai temeinice şi de calitate, dar şi accesibile financiar.

Activitatea de cercetare deţine, de asemenea, un loc important în cadrul Editurii Fundaţiei „România de mâine”, prin volume aparţinând unor nume de referinţă în fiecare dintre specialităţi, constituind un reper pentru cei care se vor dedica, într-un anumit moment al vieţii lor, căutărilor şi descoperirilor din lumea academică. În această categorie editorială, un loc extrem de important îl constituie Analele Universităţii „Spiru Haret”, cu serii pe fiecare domeniu studiat şi pe fiecare specializare, corespunzătoare profilelor facultăţilor, anale ce apar cu frecvenţă, în general, trimestrială. În aceeaşi măsură, se acordă o atenţie deosebită culegerilor de comunicări ştiinţifice ale cadrelor didactice, doctoranzilor, masteranzilor şi studenţilor.

Alături de publicaţiile dedicate exclusiv activităţii universitare şi academice, programul editorial al Editurii Fundaţiei „România de Mâine” are în vedere şi cititorii obişnuiţi, pasionaţi de istorie, politică, geografie, memorialistică, interviuri, artă, arhitectură, psihologie, eseistică etc. Volumele aparţinând tuturor acestor sfere de lectură de mare interes sunt regăsite în oferta permanentă a editurii.

Nu în ultimul rând, Editura Fundaţiei „România de Mâine” creează legături, pentru iniţierea şi dezvoltarea unor colaborări de durată, cu editurile altor Universităţi din Europa sau din restul lumii.

Actualmente, Editura Fundaţiei „România de Mâine”, membră a Societăţii Editorilor din România, este clasificată de Ministerul Educaţiei, prin Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice, la categoria C; precizăm că aceste criterii de clasificare nu au mai fost actualizate de câţiva ani, în urma demisiei şi, ulterior, a absenţei comisiei dedicate acreditărilor.

Suntem siguri că activităţile desfăşurate de Editura Fundaţiei „România de Mâine” vor fi încununate de succes şi din acest punct de vedere, iar el se va materializa inclusiv prin înscrierea editurii într-o categorie superioară căreia îi corespunde prin tot ceea ce întreprinde.

Principalul scop al Editurii Fundaţiei „România de Mâine” rămâne diseminarea culturii şi a cercetării ştiinţifice de la şi către oamenii valoroşi, ştiindu-se că, aşa cum spunea Mircea Eliade, „dintr-un popor nu rămâne nimic, decât cultura”.

Odilia Roşianu

Directorul Editurii Fundaţiei „România de Mâine”