Minerva – Journal of History and Philosophy, volume 2, issue 1, February 2022

Minerva – Journal of History and Philosophy, volume 2, issue 1, February 2022

Avem deosebita plăcere de a vă anunța apariția volumului 2 al revistei noastre, în care puteți găsi următoarele articole:

History

150 YEARS SINCE THE BIRTH OF POLISH MARSHAL JÓZEF PIŁSUDSKI (Part I),  Andrzej DUBICKI

ROMANIA’S TREASURY – GUARDED BY THE RUSSIAN “ALLY”; NEW DATA AND TESTIMONIES FROM THE ARCHIVES OF THE RUSSIAN FEDERATION, Viorica MOISUC

DIPLOMATIC MEMOIRS AND THE VALUE OF SOLIDARITY – EUROPEAN DIPLOMACY AND SOLIDARITY. A BOOK REVIEW, Ioan VOICU

Philosophy

TRADITIONS AND CURRENT MEANINGS OF ROMANIAN PHILOSOPHY, Ioan N. ROȘCA

PHILOSOPHY AND EDUCATION: THE SCHOOL AS A MEANS OF TRAINING, Melina ALLEGRO

PHILOSOPHICAL REASON MEDIATING IN THE CONTEXTS OF THE RECURRENCE OF SOCIO-CULTURAL DIFFERENCES,
Acsinte DOBRE

WAS THE MODERN COSMOPOLIS TRANSFORMED INTO A POST-MODERN GLOBAL VILLAGE?, Constantin STOENESCU

THE PHENOMENOLOGY OF SURVEILLANCE IN THE MODERN ERA, Alessandro DENTI

HENRY MURRAY’S PERSONOLOGY AND PSYCHOLOGY OF NEEDS, Stefano AMODIO

NEURO-LINGUISTIC PROGRAMMING IN DIPLOMATIC COMMUNICATION, Alexandra RADU

Revista poate fi citită accesând linkul: Minerva


Lansare: MINERVA – Journal of History and Philosophy

Lansare: MINERVA – Journal of History and Philosophy

Marți, 21 septembrie 2021, cu începere de la orele 15.00, în Sala USH ProBusiness din strada Ion Ghica nr.13, etaj 2, va avea loc lansarea noii reviste MINERVA – Journal of History and Philosophy, prima publicație cu profil umanist gândită și editată integral de Editura Fundației România de Mâine, având caracterul unui proiect cultural original menit să legitimeze și să concretizeze eforturile unei instituții de cultură care va împlini în curând treizeci de ani de existență. Publicația, care va apărea semestrial, va fi disponibilă atât în format tipărit, cât și în varianta online, ca subdomeniu al site-ului editurii. Conținutul va fi editat exclusiv în limba engleză, cu scopul de a crește vizibilitatea și gradul de diversificare a activităților editoriale.

Revista își propune să fie un model de atitudine culturală, o tribună a adevărului, care prin publicarea de studii, eseuri și restituiri istorice să stimuleze creativitatea și dreptul la opinie.


Editura Fundației România de Mâine lansează: Provocări privind contabilitatea şi managementul în era digitală

Editura Fundației România de Mâine lansează: Provocări privind contabilitatea şi managementul în era digitală

Lucrarea intitulată Provocări privind contabilitatea şi managementul în era digitală realizată de un colectiv de autori coordonat de domnul academician Gheorghe Zaman reprezintă o pledoarie pentru lectori şi alte categorii de beneficiari, în primul rând, în sensul asimilării ansamblului de instrumente analitice şi predictive pentru creşterea eficienţei contabilităţii şi managementului financiar-contabil, în direcţia maximizării valorii sociale a unei entităţi economice, în mod complementar față de finalitatea relativ îngustă şi devenită caducă, a paradigmei capitaliste, de „maximizare exclusivă a profitului“, promovată de Milton Friedman.

Volumul abordează, într-o manieră complexă, impactul pe care îl au transformarea digitală şi tranziţia la tehnologiile „disruptive” asupra contabilităţii ca domeniu ştiinţific al înregistrării, prelucrării, sintezei şi utilizării informaţiilor în procesul decizional al fluxurilor financiar-contabile, dar și asupra managementului proceselor de învățământ sau al altor domenii.


LANSAREA VOLUMULUI FILOSOFIA INTEGRATIVITĂȚII

LANSAREA VOLUMULUI FILOSOFIA INTEGRATIVITĂȚII

Editura Fundaţiei România de Mâine, vă invită joi, 8 iulie 2021, ora 16:30 la evenimentul de lansare a volumului domnului profesor Ioan N. Roşca „Filosofia integrativităţii“.

Evenimentul va avea loc în locaţia Universităţii Spiru Haret din str. Nicolae Iorga nr. 34 – 36, în aer liber. Menţionăm că vor fi respectate normativele în vigoare pentru buna desfăşurare a evenimentului în condiţii de siguranţă pentru participanţi.

„Se spune că bestseller pot fi doar cărțile cu un anumit conținut, marcat de senzațional, dezvăluiri, acțiune alertă sau mondenități. Noua carte semnată de domnul profesor univ. dr. Ioan N. Roșca demonstrează contrariul: o scriere din domeniul teoriei poate fi o lectură surprinzătoare, captivantă, cu puncte de vedere și interpretări neașteptate, argumentate științific. Autorul ne oferă o viziune generală proprie – ontologică, metafizică, gnoseologică, o sinteză a ideilor domniei sale expuse în lucrările de antropologie filosofică, axiologie și filosofia istoriei (istoriosofie) publicate de-a lungul anilor. «Filosofia Integrativității» conține schița unei filosofii generale personale, cu liniamentele ontologice, metafizice și gnoseologice care se pot degaja atât prin generalizare inductivă din ideile antropologice, axiologice și istoriosofice proprii autorului, cât și prin argumente și intuiții raționale, independente de generalizările inductive“.

„A FI, A EXISTA ȘI A FI REAL ÎN LUMEA DE AICI ȘI DE DINCOLO”

Vă aşteptăm!

 


NICOLAE IORGA ȘI POLONIA – NICOLAE MAREȘ

NICOLAE IORGA ȘI POLONIA – NICOLAE MAREȘ

La împlinirea a 150 de ani de la nașterea lui Nicolae Iorga, editura Fundaţiei România de Mâine are deosebita plăcere de a vă propune, în colecţia Multilingvism şi culturi în dialog, cea mai recentă lucrare a domnului Nicolae Mareș – Nicolae Iorga și Polonia.

Prin cele unsprezece studii-eseuri, lucrarea de față dorește să ilustreze atitudinea cordială și dreaptă a marelui cărturar Nicolae Iorga față de poporul polonez, față de istoria și cultura sa milenară. Pentru publicul mai puțin avizat, autorul a întocmit o cronologie succintă a vieții și operei savantului, sinteză care întruchipează chipul uman și postura intelectuală a istoricului și Bărbatului de stat, urmate de poemul pe care i l-a închinat martirului cărturar marele poet Adrian Păunescu, cât și Testamentul politic, elaborat de prof. dr. Radu Mihai Crișan.

 


Editura Fundației România de Mâine va lansa, în curând, în COLECȚIA STUDII ȘI ESEURI DE FILOSOFIE

Editura Fundației România de Mâine va lansa, în curând, în COLECȚIA STUDII ȘI ESEURI DE FILOSOFIE

A FI, A EXISTA ȘI A FI REAL ÎN LUMEA DE AICI ȘI DE DINCOLO

Se spune că bestseller pot fi doar cărțile cu un anumit conținut, marcat de senzațional, dezvăluiri, acțiune alertă sau mondenități. Noua carte semnată de domnul profesor univ. dr. Ioan N. Roșca demonstrează contrariul: o scriere din domeniul teoriei poate fi o lectură surprinzătoare, captivantă, cu puncte de vedere și interpretări neașteptate, argumentate științific. Autorul ne oferă o viziune generală proprie – ontologică, metafizică, gnoseologică, o sinteză a ideilor domniei sale expuse în lucrările de antropologie filosofică, axiologie și filosofia istoriei (istoriosofie) publicate de-a lungul anilor. Filosofia Integrativității conține schița unei filosofii generale personale, cu liniamentele ontologice, metafizice și gnoseologice care se pot degaja atât prin generalizare inductivă din ideile antropologice, axiologice și istoriosofice proprii autorului, cât și prin argumente și intuiții raționale, independente de generalizările inductive. Aflăm din paginile lucrării că relația între viziunea general filosofică și filosofiile de ramură sau aplicative este, de fapt, o corelație. Filosofiile aplicative constituie premise ale unui demers inductiv, care, completat cu argumente și intuiții strict raționale, se va solda cu ideile unei viziuni general filosofice. La rândul lor, ideile general filosofice vor deveni premise ale unui demers deductiv, de reexpunere a principalelor idei din filosofiile aplicative. Cupola construcției inductive devine astfel temelia aceluiași edificiu refăcut și prezentat sub aspect deductiv. Ideea fundamentală a concepției ontologice, metafizice și gnoseologice în viziunea domnului profesor Ioan N. Roșca este ideea integrativității, altfel spus ideea corelativității spiritului și materiei, a subiectivului și obiectivului, corelativitate prezentă și în rezolvarea principalelor probleme cu care se confruntă filosofia omului, a valorilor și a istoriei.