Catalog selectiv 2015

Descriere

 

 1. Ilie Mihai (coord.), Piaţa financiară – componentă fundamentală a pieţei globale, ISBN 978-973-163-653-5, Colecția „Probleme economice fundamentale”
 2. Adina Rădulescu (coord.), Ana Munteanu, Onorina Botezat, Eugenia Ştefănescu, Professional English. International and European Legal Studies, ISBN 978-606-20-0214-5, Drept
 3. Ion Tudosescu, Ontologie şi metafizică, ISBN 978-606-20-0145-2, Colecţia „Studii și eseuri de filosofie”
 4. Luiza Marinescu, Literatura română între canon şi modernitate (ediţia a 2-a revăzută şi adăugită), ISBN 978-973-163-730-3, Limba și literatura română
 5. Cicilia Ionescu (coord.), Provocări actuale în contabilitatea firmei. Compendiu de contabilitate, ISBN 978-973-163-644-3, Colecția „Probleme economice fundamentale”
 6. Mariana Baicu (coord.), Roxana Ene, Managementul marketingului organizaţional al ecobioeconomiei globale, ISBN 978-606-20-0147-6, Colecția „Probleme economice fundamentale”
 7. Luiza Marinescu (coord.), Language and Literature: Modernization and Modernity. Limbă şi literatură: modernizare şi modernitate, ISBN 978-973-163-679-5, Colecția „Multilingvism şi culturi în dialog”
 8. Victor Untilă, Ştefan Lupaşcu şi filosofia contradictoriului – o radiografie a contradicţiei, ISBN 978-973-163-748-8, Colecţia „Studii și eseuri de filosofie”
 9. Iuliana-Victoria Neagoe, Paul Popescu, Conformarea arhitectural-structurală a clădirilor din beton armat. Reguli pentru arhitecţi, ISBN 978-973-163-911-6, Arhitectură
 10. Laurenţiu Dobrin Datcu, Oraşul şi automobilul. Structuri urbane influenţate de automobil, ISBN 978-973-163-917-8, Arhitectură
 11. Doinel Dinuică, Mioara Ketty Guiu, Tratat de drept penal. Partea specială, vol. II, ISBN 978-973-163-920-8 (general); 978-973-163-921-5 (vol. II), Drept
 12. Gabriel Iliescu, Logica acţiunii administrative, ISBN 978-6036-20-0051-6, Drept
 13. Condillac, d’Alembert, Buffon despre ştiinţe, arte filosofie în texte traduse şi comentate de Ioan N. Roşca, ISBN 978-973-163-901-7, Colecţia „Studii și eseuri de filosofie”
 14. Merla, Politică și administrație publică, ISBN 978-973-163-924-6, Drept
 15. Victor Giuleanu, Victor Iuşceanu, Curs de teoria muzicii însoţit de solfegii aplicative, ediţia a II-a, ISBN 978-973-163-666-5, Muzică
 16. Ana Guțu, Puterile limbii, ISBN 978-973-163-913-0, Colecția „Multilingvism și culturi în dialog”
 17. Bujorel Florea (coord.), Dana Tită, Patrick Lazăr, Alexandru Măgureanu, Andreea Troantă Rebeleș Turculeanu, Drept civil. Contracte, ISBN 978-973-163-929-1, Drept
 18. Maria Duda, Tehnologii contemporane, ISBN 978-973-163-950-5, Arhitectură
 19. Luminița Guțanu Stoian, Aurel Muraru, Culegere de coruri, ISBN 978-973-163-942-0; ISMN 979-0-9009890-0-0, Muzică
 20. Carolina Dodu-Savca, Reflecții asupra căutării sinelui în eseu, ISBN 978-973-163-918-5, Colecția „Multilingvism şi culturi în dialog”
 21. Ion Guțu, Dimensiuni novatoare ale cercetării cuvântului-simbol/în baza idiolectului poetic hugolian și eminescian/, ISBN 978-973-163-922-2, Colecția „Multilingvism şi culturi în dialog”
 22. Florentina Popescu-Simion, Orașul și lumile de dincolo, ISBN 978-973-163-919-2, Colecția „Multilingvism şi culturi în dialog”