DIMENSIUNI NOVATOARE ALE CERCETĂRII CUVÂNTULUI-SIMBOL

29,72 lei

Descriere

/în baza idiolectului poetic hugolian și eminescian/

An apariție: 2015

Autor: ION GUȚU

ISBN: 978-973-163-922-2

Nr. pagini: 168

Monografia lui Ion Guţu reprezintă un studiu valoros şi necesar care îşi aduce contribuţia ştiinţifică la dezvoltarea  teoriei semnului, a cuvântului şi simbolului, la o reîmprospătare şi abordare de pe poziţii noi a problematicii semnificaţiei, imaginii şi gândirii estetice pluriforme.

Noutatea lucrării reiese din însăşi actualitatea temei şi este motivată de mai mulţi factori de natură şi valoare ştiinţifică, cum ar fi conceperea şi efectuarea studiului la intersecţia mai multor discipline limitrofe, fapt ce îi permite să scoată în evidenţă laturi şi caracteristici onto-gnoseologice care nu întotdeauna pot fi observate sau revelate în cadrul unor ştiinţe (sau compartimente ale acestora) abordate în mod separat.

Semnul estetic i-a dat posibilitate cercetătorului să dezvăluie omogeneitatea şi variativitatea gândirii umane, resorturile secrete ale idiolectelor poetice, specificităţile culturilor naţionale.