DREPTUL SECURITĂŢII SOCIALE

35,70 lei

Descriere

An apariție: 2014
Autor: DIMITRIE-DAN RAICIU
ISBN: 978-606-20-0186-5
Nr. pagini: 412
Sunt prezentate generic riscurile sociale, obiectul de studiu al dreptului securităţii sociale, principiile şi izvoarele acestei ramuri de drept, precum şi corelaţia cu alte ramuri de drept, aspectele vizând asigurările sociale, fiind abordat şi prezentat modul de reglementare a: asigurărilor sociale de sănătate – inclusiv a concediilor şi indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate; asistenţa socială; sunt abordate şi prezentate reglementările privind: sistemul naţional de asistenţă socială – legea cadru în domeniu.
(din Prefaţă)

The book consists of a generic presentation of the social risks, the object of study of the social security law, the principles and sources of this branch of law as well as the correlation with other law branches; some aspects regarding the social insurance: there are presented and discussed the regulations of the social health  insurance – including the vacations and social health indemnities and of the social assistance; there are presented and discussed the regulations regarding the national social assistance system – the basic legislation in the field.

                                                                                                            (form the Preface)