EFICIENȚĂ ECONOMICĂ ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE

52,50 lei

Descriere

An apariție: 2014

Autor: GHEORGHE ZAMAN, MANUELA GEMĂNU

ISBN: 978-606-20-0128-5

Nr. pagini: 192

Lucrarea reprezintă, în cea mai mare parte a sa, o încercare selectivă de a supune atenţiei şi reflecţiei lectorului unele dintre cele mai provocatoare probleme şi aspecte ale eficienţei, la nivelurile macro şi micro, în general, sau cu care se confruntă economia României, în special.

Totodată, am încercat, îndeosebi acolo unde am analizat problematica economiei româneşti, să prezentăm analitic opinia noastră în sensul posibilelor modalităţi de soluţionare, ieşire din criză şi relansare a creşterii economice durabile, având drept cheie de boltă transcendenţa noţiunii de eficienţă.

(Din Cuvânt introductiv)