LECTURI GEOGRAFICE (ȘTIINȚIFICE) PENTRU STUDENȚI

31,19 lei

Categorie:

Descriere

An apariție: 2016

Autor: GRIGORE POSEA

ISBN: 978-973-163-843-0

Nr. pagini: 208

Eveniment editorial important, volumul de faţă reprezintă rodul unei activităţi fertile, multilaterale, teoretice şi practice, desfăşurate timp de peste şase decenii de către autor în calitate de profesor universitar, cercetător ştiinţific, preşedinte al Societăţii de Geografie din România – într-un cuvânt, de către un eminent reprezentant al ştiinţei şi învăţământului din ţara noastră.

Se remarcă multitudinea şi complexitatea temelor abordate în carte, argumentele pertinente avansate, ideile îndrumătoare formulate, necesare didacticii geografice ş.a., la care se adaugă valoarea ştiinţifică a întregului. Semnificativ, printre altele, este şi faptul că lucrarea poate fi lecturată pe subcapitole, separate, fără o anumită ordine, dar afirm cu certitudine că, în ansamblu, totul face parte din problematica Domeniului Carpato-Danubiano-Pontic.

Volumul de faţă are un accentuat caracter sintetic, prin complexitatea, varietatea şi interacţiunea elementelor fizico – geografice, considerate în strânsă legătură cu activitatea societăţii omeneşti, din trecutul istoric, dar, mai ales, prin prisma prezentului, a accentuării interdependenţelor, a procesului de mondializare. Important este, printre altele, faptul că activitatea omului, nu numai a geografilor, prin acţiunile sale, conştiente, sau nu, reprezintă un factor esenţial modificator al mediului natural/geografic sau al geodiversităţii. Altfel, aşa cum arată Profesorul, geografia se răzbună… .

Astfel concepută, cartea Lecturi geografice se adresează deopotrivă studenţilor (geografi, geologi, ecologişti, biologi etc.), masteranzilor, profesorilor din preuniversitar şi universitar, dar şi publicului larg, care poate regăsi în paginile sale un adevărat ghid metodic, un real îndrumar practic, un sprijin important, contribuind, prin numeroase argumente, la înţelegerea necesităţii şi rolului geografiei în viaţa de zi cu zi.

(Conf. univ. dr. Nicolae Cruceru)