OMUL. EXISTENŢĂ ÎN SINE ŞI PENTRU SINE

22,05 lei

Descriere

An apariție: 2019

Autor: ION TUDOSESCU

ISBN: 978-606-20-0362-3

Nr. pagini: 216

Printre domeniile cele mai importante pentru a fi alese ca obiect de reflecţie filosofică se înscrie, în opinia autorului, umanul – atât ca existenţă superioară a Universului, cât şi ca rost al fiinţării lui în istoricitatea acestuia, de aceea, în paginile acestei lucrări, autorul argumentează pe larg raporturile dintre „în sinele” existenţial și „pentru sinele” său, de asemenea, existenţial (îndeosebi având ca reper umanul în generalitatea sa).

Tot în cartea de față, autorul explică de ce, după abordarea mai multor altor probleme filosofice desprinse din analiza multor altor domenii ale diacroniei şi structurării Universului obiectiv, a crezut de cuviinţă că este important şi util să încerce să abordeze şi domeniul umanului – convins fiind, însă, că un asemenea demers, de natură nu numai eseist-filosofică, este necesar a fi continuat şi de către alţi gânditori.

(din În loc de prefață)

THE HUMAN BEING. EXISTENCE PER SE AND FOR HIMSELF

Year of publication: 2019

Author: ION TUDOSESCU

ISBN: 978-606-20-0362-3

No. of pages: 216

From the author’s point of view, among the most important fields to be chosen as an object of philosophical reflection is the human being – both as the superior existence of the Universe and as the purpose of its being in its historicity, therefore, in the pages of this book, the author argues extensively the relations between the existential “per se” and its “for himself” which is also existential (especially having the human as a general reference).

Also through the pages of this writing, the author explains why, after addressing several other philosophical issues arising from the analysis of many other areas of diachrony and structuring the objective universe, he rightly believed that it is important and useful to try to address the human realm – being convinced, however, that such an approach, not only essayist-philosophical, needs to be continued by other thinkers.

(from Instead of preface)