TRATAT DE DREPT PENAL. PARTEA SPECIALĂ, vol. II

59,33 lei

Descriere

An apariție: 2015

Autor: DOINEL DINUICĂ, MIOARA KETTY GUIU

ISBN: 978-973-163-920-8 (general); 978-973-163-921-5 (vol. II)

Nr. pagini: 432

Volumul II din Partea specială a noului Cod penal grupează infracţiunile contra patrimoniului, respectiv, cele mai grave fapte, comise prin violenţă sau fraudă (aut vi aut fraude delinquitur), susceptibile să aducă atingere patrimoniului unei persoane.

Asemenea fapte pot să afecteze un patrimoniu în două modalităţi: fie prin diminuarea nelegală a activului, fie prin mărirea nelegală a pasivului. Pentru a înţelege această afirmaţie, este suficient să ţinem seama că, pe de o parte, patrimoniul reprezintă „o universalitate juridică, ansamblul drepturilor subiective şi obligaţiilor care se pot transforma în bani şi se pot transmite” (M. Djuvara, Teoria generală a dreptului, Editura All, Bucureşti, 1995, p. 210), iar, pe de altă parte, că orice patrimoniu are două componente, şi anume activul patrimonial (totalitatea drepturilor reale sau de creanţă incluse în acel patrimoniu) şi pasivul patrimonial (totalitatea obligaţiilor de plată incluse în acel patrimoniu). De unde rezultă că un prejudiciu patrimonial poate fi produs nu numai prin diminuarea activului, respectiv, prin atingerea adusă unui drept patrimonial, ci şi prin mărirea pasivului, respectiv, prin împovărarea titularului cu o obligaţie patrimonială nedatorată.