ETICA ÎN AFACERI

60,38 lei

Categorie:

Descriere

An apariție: 2019

Autor: ELENA GURGU

ISBN: 978-606-20-0266-4

Nr. pagini: 440

Prezentul curs se adresează, în primul rând, studenţilor de la facultățile economice, specializarea Management, precum şi tuturor întreprinzătorilor interesați de utilizarea conceptelor, cunoștințelor și exemplificărilor legate de etica afacerilor.

Acest manual îi sugerează citi­to­rului că se află în fața unei lucrări care expune pe scurt și schematic temele, conceptele și teoriile de bază ale unui dome­niu considerat din ce în ce mai important în lumea afacerilor de astăzi.

Cititorii pot constata, la sfârșitul lecturii, că și-au putut face o idee de an­samblu asupra problemelor specifice pe care le abordează etica în afa­ceri, asu­pra cadrului conceptual în care se discută aceste probleme și asupra curentelor de gândire dominante în acest domeniu.

Lucrarea este una tipică de etică în afaceri, iar autoarea și-a propus să strângă și să sintetizeze cât mai multe informații pe care să le aducă la cunoștința celor interesați de tematica abordată.

Manualul oferit studenților se intitulează „Etica în afaceri” deoarece autoarea acordă un spațiu considerabil expunerii unor concepte cardinale ale eticii sau filosofiei morale ca atare, pe care încearcă apoi să le aplice sau particula­rizeze în domeniul afacerilor…

Sub aspectul prezentat, autoarea se declară europeană în gândire și influență și are convingerea că numai pornind de la principii riguros definite și coerent articulate logic poate elabora nu doar o simplă „carte de etică”, ci o adevărată construcție teoretică, din ale cărei elucidări și explicații cei care le înțeleg pot să extragă singuri soluții viabile pentru problemele specifice cu care se confruntă.

(din Prefață)