Lucrarea intitulată Provocări privind contabilitatea şi managementul în era digitală realizată de un colectiv de autori coordonat de domnul academician Gheorghe Zaman reprezintă o pledoarie pentru lectori şi alte categorii de beneficiari, în primul rând, în sensul asimilării ansamblului de instrumente analitice şi predictive pentru creşterea eficienţei contabilităţii şi managementului financiar-contabil, în direcţia maximizării valorii sociale a unei entităţi economice, în mod complementar față de finalitatea relativ îngustă şi devenită caducă, a paradigmei capitaliste, de „maximizare exclusivă a profitului“, promovată de Milton Friedman.

Volumul abordează, într-o manieră complexă, impactul pe care îl au transformarea digitală şi tranziţia la tehnologiile „disruptive” asupra contabilităţii ca domeniu ştiinţific al înregistrării, prelucrării, sintezei şi utilizării informaţiilor în procesul decizional al fluxurilor financiar-contabile, dar și asupra managementului proceselor de învățământ sau al altor domenii.