Editura Fundaţiei România de Mâine, vă invită joi, 8 iulie 2021, ora 16:30 la evenimentul de lansare a volumului domnului profesor Ioan N. Roşca „Filosofia integrativităţii“.

Evenimentul va avea loc în locaţia Universităţii Spiru Haret din str. Nicolae Iorga nr. 34 – 36, în aer liber. Menţionăm că vor fi respectate normativele în vigoare pentru buna desfăşurare a evenimentului în condiţii de siguranţă pentru participanţi.

„Se spune că bestseller pot fi doar cărțile cu un anumit conținut, marcat de senzațional, dezvăluiri, acțiune alertă sau mondenități. Noua carte semnată de domnul profesor univ. dr. Ioan N. Roșca demonstrează contrariul: o scriere din domeniul teoriei poate fi o lectură surprinzătoare, captivantă, cu puncte de vedere și interpretări neașteptate, argumentate științific. Autorul ne oferă o viziune generală proprie – ontologică, metafizică, gnoseologică, o sinteză a ideilor domniei sale expuse în lucrările de antropologie filosofică, axiologie și filosofia istoriei (istoriosofie) publicate de-a lungul anilor. «Filosofia Integrativității» conține schița unei filosofii generale personale, cu liniamentele ontologice, metafizice și gnoseologice care se pot degaja atât prin generalizare inductivă din ideile antropologice, axiologice și istoriosofice proprii autorului, cât și prin argumente și intuiții raționale, independente de generalizările inductive“.

„A FI, A EXISTA ȘI A FI REAL ÎN LUMEA DE AICI ȘI DE DINCOLO”

Vă aşteptăm!