La împlinirea a 150 de ani de la nașterea lui Nicolae Iorga, editura Fundaţiei România de Mâine are deosebita plăcere de a vă propune, în colecţia Multilingvism şi culturi în dialog, cea mai recentă lucrare a domnului Nicolae Mareș – Nicolae Iorga și Polonia.

Prin cele unsprezece studii-eseuri, lucrarea de față dorește să ilustreze atitudinea cordială și dreaptă a marelui cărturar Nicolae Iorga față de poporul polonez, față de istoria și cultura sa milenară. Pentru publicul mai puțin avizat, autorul a întocmit o cronologie succintă a vieții și operei savantului, sinteză care întruchipează chipul uman și postura intelectuală a istoricului și Bărbatului de stat, urmate de poemul pe care i l-a închinat martirului cărturar marele poet Adrian Păunescu, cât și Testamentul politic, elaborat de prof. dr. Radu Mihai Crișan.