DUMITRU DRĂGHICESCU despre UNIREA ROMÂNILOR CU ROMÂNII

48,83 lei

Descriere

An apariție: 2018

Autor: Ediție îngrijită și prefațată de prof. univ. dr. Virgiliu Constantinescu

ISBN: 978-606-20-0295-4

Nr. pagini: 360

Lucrarea cuprinde unele studii elaborate de cunoscutul sociolog român Dumitru Drăghicescu despre Marea Unire a românilor din 1918. Textele sunt însoțite de o prefață și o încheiere semnate de profesorul universitar Virgiliu Constantinescu.

Fost doctorand al lui Émile Durkheim la Paris şi preţuit de către acesta, dar el însuşi autor al unui sistem sociologic original, Dumitru Drăghicescu a devenit cunoscut în lumea occidentală, dar, în mod paradoxal, aproape necunoscut la noi. Lucrările lui, scrise majoritatea în limba franceză, se află în marile biblioteci ale lumii, făcând reputaţia gândirii româneşti, dar şi afirmarea a ceea ce numim „caracter” şi „personalitate”. Totodată, în lucrările de sociologie generală sunt reproduse fragmente din lucrările sociologului român, iar tratatele de istoria domeniului respectiv îi conferă locul cuvenit în nomenclatura spiritelor înalte. În schimb, în exegeza de profil din ţara noastră, îl găsim înscris sub un apelativ politizat, adică „idealist şi reacţionar”.

Încercăm şi noi un modest act de „recunoştinţă” faţă de „rodnica activitate ce a desfăşurat” sociologul în Franţa, în timpul Primului Război Mondial, publicându-şi integral lucrările apărute la Paris în acea perioadă, precum şi alte lucrări editate ulterior, care întregesc sfera problematică abordată de către Drăghicescu şi ne oferă date valoroase despre evenimente petrecute în spaţiul entropic.

(fragment din „Înainte de toate”)

***

Former doctoral student of Émile Durkheim in Paris and valued by him, and also himself author of an original sociological system, Dumitru Drăghicescu became known in the Western world, but, paradoxically, almost unknown to us. His works, written mostly in French, are in the great libraries of the world, making the reputation of Romanian thinking, but also the affirmation of what we call „character” and „personality”. At the same time, in general sociology, fragments from the Romanian sociologist papers are reproduced, and the treatises on the history of that field give it the right place in the nomenclature of high spirits. Instead, in the profile exegesis of our country, we find it inscribed under a politicized appellation, meaning „idealistic and reactionary”. 

We are also trying a modest act of „gratitude” for the „fruitful activity” carried out by the sociologist in France during the First World War, publishing in full his works published in Paris at that time, as well as other works published later, which complete the problematic sphere approached by Drăghicescu and provides us with valuable data about events that took place in the entropic space.