CALVARUL ROMÂNILOR ÎN LUPTA PENTRU ELIBERARE ȘI ÎNTREGIRE NAȚIONALĂ, vol. I (1600-1914)

40,95 lei

Descriere

An apariție: 2020

Autor: VIORICA MOISUC

ISBN: 978-606-20-0375-3 (general); 978-606-20-0376-0 (vol. I)

Nr. pagini: 290

România Mare de acum o sută de ani, construită cu răbdare, cu jertfe incalculabile, cu dibăcie, cu verticalitate și îndrăzneală, nu de o generație, ci de zeci sau sute de generații care au rezistat pe pământul ancestral fără a-l părăsi, indiferent de greutăți, fără a-l trăda, nu mai este nici „mare”, nici „tare”, nici „verticală”.

Drumul a fost greu, plin de piedici puse de alții sau de noi înșine. Iar acest drum este descris de prof. Viorica Moisuc în volumul I din „Calvarul românilor în lupta pentru eliberare și întregire națională”, după o documentare impresionantă, fiecare etapă parcursă fiind punctată de comentarii ale istoricilor, ale contemporanilor și, firește, ale autoarei.

O carte care ar trebui să se afle pe lista de lecturi obligatorii din biblioteca fiecăruia dintre românii din țară sau de pe alte meleaguri.

***

Greater Romania a hundred years ago, built with patience, with incalculable sacrifices, with dexterity, with verticality and boldness, not for a generation, but for tens or hundreds of generations that resisted the ancestral land without leaving it, regardless of difficulties, without betraying it, it is neither „big”, nor „powerful”, nor „vertical”.

The road was difficult, full of obstacles set by others or ourselves. And this path is described by Prof. Viorica Moisuc in volume I of „The Calvary of the Romanians in the struggle for liberation and national integration”, after an impressive documentary, each stage being punctuated by comments by historians, contemporaries and, of course, the author.

This book should be on the list of compulsory readings in the Romanian reader’s library, from here or from other lands.