PUTERILE LIMBII

54,60 lei

Descriere

An apariție: 2015

Autor: ANA GUȚU

ISBN: 978-973-163-913-0

Nr. pagini: 196

Lucrarea reprezintă un valoros studiu sociolingvistic în care, pe lângă problematica legată de factori strict identitari, sunt abordate şi elucidate mai multe aspecte şi fenomene ce ţin de politicile glotice şi societale caracteristice spaţiului basarabean.

Un interes aparte îl prezintă capitolul dedicat importanţei puterii pe care o exercită limba într-un stat şi raporturilor acesteia (ale limbii) cu diversele tipuri de putere exercitate într-o societate, cu specificarea fiecăreia dintre acestea. Pentru a ilustra puterea (influenţa) limbii în raport cu diversele puteri care îşi manifestă în mod direct influenţa la nivel societal, autoarea distinge câteva tipuri: puterea economică, puterea politică, puterea socială şi puterea culturală.

Studiul pune în valoare şi alte puteri ale limbii, care constituie părţi componente adiacente ale celor patru puteri de bază. Astfel, ni se prezintă o paradigmă relevantă referitoare la puterea limbii în evoluţia şi stabilirea sistemului judiciar al unei ţări. Ţara de referinţă este Franţa, autoarea cercetând un corpus impresionant de 43 de pledoarii şi discursuri de acuzare, care au marcat nu doar istoria gândirii judiciare a Franţei, ci şi istoria Franţei şi cea a Europei, în general.

Specificul demersului ştiinţific al Anei Guţu are un cuvânt-cheie – universaliile limbii. Prin cercetarea unor fenomene inedite, care au marcat omenirea, autoarea le readuce pe toate pe făgaşul filosofiei limbajului, atribuind limbii o putere cvasimagică.