ROSTUL FILOSOFIEI (în spiritualitatea umană) ȘI IDENTITATEA FILOSOFIEI ROMÂNEȘTI

22,47 lei

Descriere

An apariție: 2019

Autor: ION TUDOSESCU

ISBN: 978-606-20-0307-4

Nr. pagini: 144

Filosofia nu este doar o modalitate de reflecție generalizatoare a omului asupra lumii, ci și o cale de pătrundere a gândirii acestuia în esența existenței. Din această perspectivă, în prima parte a lucrării, autorul tratează rostul filosofiei în structurarea și funcționalitatea pragmatică a spiritualității umane; în partea a doua, evidențiază unele abordări importante în creația filosofică românească din secolul XX; în partea a treia, subliniază identitatea originală a filosofiei românești.

Este respinsă ca total neproductivă ideea că filosofia românească ar fi „prea puțin sau, în orice caz, mult prea târziu consonantă spiritului filosofic raționalist și umanist european”. Dimpotrivă – și această idee este convingător, argumentat, demonstrată în carte – „în anumite privințe, meditația de factură metafizică a românilor a premers unor linii de evoluție a demersului metafizic și etic, dacă nu chiar politologic vest-european…”

 

THE PURPOSE OF PHILOSOPHY (in human spirituality) AND THE IDENTITY OF ROMANIAN PHILOSOPHY

Year of publication: 2019

Author: ION TUDOSESCU

ISBN: 978-606-20-0307-4

No. of pages: 144

Philosophy is not only a way of man’s resumptive reflection on the world, but also a way of penetrating with his thinking the essence of existence. From this perspective, in the first part, the author deals with the purpose of philosophy in the structuring and pragmatic functionality of the human spirituality; in the second part, he highlights some important approaches in the Romanian philosophical creation from the 20th century; and in the third part, the author emphasizes the original identity of the Romanian philosophy.

The idea that Romanian philosophy would be “hardly or, in any case, far too late consonant with the European rationalist and humanist philosophical spirit” is totally rejected as unproductive. On the contrary – and this idea is convincingly and argumentatively demonstrated in this book – “in some respects, the metaphysical aspect of Romanians’ meditation has preceded some evolution lines of the metaphysical and ethical approach, if not the Western European political science one…”