ORIENTĂRI VALORICE ACTUALE ÎN MEDIUL RURAL ROMÂNESC

14,49 lei

Descriere

– Cercetare antropologică –

An apariție: 2017

Autor: IOAN N. ROŞCA, FLOREA STAN, ION TUDOSESCU

ISBN: 978-606-20-0146-9

Nr. pagini: 116

Lucrarea Orientări valorice actuale în mediul rural românesc a fost concepută ca o cercetare aplicativă de antropologie culturală, urmărind valorile analizate în relativa lor autonomie sau şi în conexiunile lor, dar şi, întrucâtva, în condiţionarea lor socială, de care se preocupă sociologia culturii.

În cercetarea noastră am avut în atenţie principalele tipuri de valori cultivate de membrii comunităţii analizate, începând cu cele politice şi continuând cu cele etice, religioase, estetice, şi totodată posibilele conexiuni dintre ele, ca şi dintre acestea şi viaţa practic-sensibilă, economică şi socială a locuitorilor.

Dintre obiectivele teoretice, le menţionăm pe cele fundamentale:

– Ne-am propus să identificăm atât unele schimbări în opţiunile valorice comunitare, în comparaţie cu alte cercetări anterioare efectuate sub conducerea renumitului sociolog Dimitrie Gusti, cât şi capacitatea unei culturi zonale semnificative de a fi competitivă în procesul actual al comunicării intra şi interculturale.

– Am urmărit să descoperim, pe de o parte, eventuale influenţe catalitice (de stimulare a propriului conţinut) sau modelatoare (imitative, de preluare a unor motive tematice, dar şi valorice, de conţinut) pe care cultura cercetată le-a suferit sub impactul culturii urbane şi al culturii contemporane în genere, iar pe de altă parte, specificitatea ei profundă, care conţine şi virtuţi general-umane, universale.

– Totodată, am putut opera şi alte distincţii, cum ar fi cele dintre cultura de masă (produsă industrial, destinată gustului public şi difuzată prin mass-media, o formă degradată a acesteia fiind kitch-ul) şi cultura populară autentică (creaţie colectivă anonimă şi orală, transmisă prin tradiţie, cuprinzând o varietate de forme, de la legende, basme, proverbe la cântece şi dansuri), sau dintre valorile sociale, ale întregii comunităţi, şi valorile individuale.

Nu în ultimul rând, am urmărit şi dacă în cultura locală se manifestă şi unele dintre fenomenele crizei culturii contemporane, cum ar fi afirmarea excesivă a unor valori în detrimentul altora, afirmarea unor valori în opoziţie cu altele, o anumită diminuare a moralităţii etc., pentru a putea propune, în consecinţă, anumite remedii.

(Prof. univ. dr. IOAN N. ROŞCA)