Repere istorice și literare

     Ca în fiecare an, ziua dedicată Bibliotecii Universității Spiru Haret este un prilej de a vorbi despre carte, despre cuvântul așezat pe hârtie și despre misiunea sacră a acestuia de a închega caractere, de a genera și lansa viziuni și proiecte de formare a unui nivel de instruire culturală, profesională și tehnică, fără de care profunzimea și perpetuarea unei clase intelectuale de prestigiu este de neconceput. Evenimentele desfășurate sub egida prestigioasei instituții s-au constituit în întâmplări de largă respirație culturală.

    În holul sediului din strada Ion Ghica, a fost organizată o expoziție de hărți interactive care prezintă etapele și contextul geopolitic al realizării Marii Uniri. Concepute cu migală și rod al unei laborioase documentări, aceste hărți, realizate de invitatul special al evenimentului, doamna conf. univ. dr. Rodica Ursu, de la Catedra de Istorie a Universității din Chișinău, prezintă date și evenimente marcate prin coduri QR, prin scanarea cărora, cu un simplu telefon mobil, se permite accesul la o mulțime de date, link-uri, documente și fotografii  legate de Marea Unire. O idee inovativă, o modalitate unică de a descoperi poveștile trecutului prin tehnologia prezentului.

    În continuare, aceeași distinsă invitată a susținut o fermecătoare prelegere despre marile momente care au precedat întregirea României, discursul fiind însoțit de exemple și date mai puțin cunoscute de publicul larg, de nenumărate și savuroase punctări formulate neconvențional și deschis, transformând totul, prin evitarea  clișeelor  și automatismelor didactice, într-un moment care a fascinat asistența.

   Sesiunea de comunicări științifice, moderată de doamna conf. univ. dr. Luiza Marinescu, a constituit o ocazie inedită pentru studenții Facultății de Limba și Literatura Română a Universității Spiru Haret de a încerca realizarea unei legături peste timp între evenimentele premergătoare sau contemporane Actului Unirii și modul în care acestea au fost relatate, oglindite sau comentate în literatura vremii. Au prezentat referate și eseuri Mirela Costache (Octavian Goga – poetul Marii Uniri), Elena Onuși (Mărturii ale lui George Topârceanu despre bătălia de la Turtucaia), Valeria Lupu (Sentimentul de patriotism și Marea Unire în literatura română) și Ștefania Radu (Mihai Eminescu și centenarul Marii Uniri).

    Îmbrăcat într-un superb și autentic costum popular din zona Teleormanului, Constantin Turică, student în anul III al Facultății de Muzică a Universității Spiru Haret, a interpretat cu multă dăruire o foarte veche baladă populară din zona folclorică căreia îi aparține și pe care o colindă spre a culege, cu multă pasiune, folclor vechi.  Atât cântecul, cât mai ales o lăudabilă atenție acordată straielor tradiționale, de la ipingeaua măiestrit cusută, până la opincile legate cu nojițe de piele, au imaginat  un moment plin de virtuozitate.

    Lansarea volumului Generația Marii Uniri – 1918, Repere istorice, coordonat de doamna prof. univ. dr. Viorica Moisuc şi publicat la Editura Fundației „România de Mâine”, a fost prilejul unei incursiuni în lumea documentelor aflate în arhivele mai multor instituții din țară și din străinătate, o abordare curajoasă a vieții unor personalități contemporane Marii Uniri, analizate cu luciditatea și profesionalismul cercetătorului și dascălului dedicat misiunii sale. Faptele și detaliile regăsite în paginile acestui volum de excepție constituie o lecție de istorie transcendentă, o încercare reușită de demantelare a unor tabuuri și clișee pe care le păstrăm mecanic în memorie. Prestigiul  și incontestabila notorietate a autorilor textelor publicate în acest volum rămân garanția unei lecturi pasionante, atât pentru specialiști, cât și pentru profani.

    Ultimul moment al evenimentului a închis, parcă prea repede, o nouă zi dedicată lecturii, studiului, polemicilor cordiale, memoriei unor personalități care au clădit, prin devotamentul și sacrificiul lor, marea istorie a României.

Dragoş CIOCĂZAN