SEMIOLOGIE PSIHIATRICĂ PENTRU PSIHOLOGI

SEMIOLOGIE PSIHIATRICĂ PENTRU PSIHOLOGI

An apariție: 2017

Autor: SIMONA MARICA

ISBN: 978-606-20-0126-1

Nr. pagini: 128

Autoarea defineşte obiectul şi perspectivele de abordare a psihopatologiei – comparativ cu psihologia generală –, iar apoi analizează caracteristicile semiologiei, parte componentă a psihopatologiei, precum şi obiectivele misiunii psihiatrilor, dar şi a psihologilor.

Referindu-se la criteriile de delimitare a normalului de patologic, autoarea consideră că cel mai potrivit criteriu, dincolo de orice normă socioculturală, pentru a delimita aceste două stări ale fiinţei umane îl constituie funcţionalitatea, subliniind că normalitatea reprezintă „echilibrul structurii şi al funcţionării individului”.

Un loc important în lucrare îl ocupă etiologia tulburărilor psihice şi, în acest cadru, analiza nivelelor psihopatologice: nevroza, psihoza, psihopatia (tulburarea de personalitate).

Sunt prezentate analitic, cu substanţiale contribuţii proprii, diferitele categorii de tulburări psihice, cum ar fi: tulburările percepţiei; tulburările atenţiei; tulburările memoriei; tulburările comunicării; tulburările afectivităţii; tulburările voinţei; tulburările activităţii (conduitei) motorii; tulburările vieţii instinctuale; tulburările conştiinţei (stării de conştienţă).

Analiza sindroamelor psihopatologice reprezintă, de asemenea, o preocupare de prim ordin a autoarei, care prezintă, într-un capitol special, cele mai frecvent întâlnite sindroame, grupate în funcţie de modul cum simptomatologia interesează sfera activităţii, cogniţia, activitatea psihomotorie ori starea de conştienţă. Cele mai importante complexe de simptome din aria patologiei afectivităţii sunt: sindromul maniacal, sindromul depresiv şi sindromul anxios.


EDUCAȚIE ȘI DIVERSITATE CULTURALĂ

EDUCAȚIE ȘI DIVERSITATE CULTURALĂ

Personalități ale vieții științifice, artistice și spirituale în dialog cu Matei Georgescu

An apariție: 2015

ISBN: 978-973-163-945-1

Nr. pagini: 582

Volumul de față propune o incursiune în lumi destinale de o mare varietate, unitare, însă, sub aspectul potențialului de investire. Sunt personalități care suscită, care fascinează sau produc o mișcare de reflecție și reamenajare. Unicul ingredient necesar este deschiderea, proporțională cu posibilitatea de acceptare a diversității lumii externe și – în mod special, dar dificil de văzut – interne.

Universul este oglinda propriilor alcătuiri, iar obiectivitatea un mod iscusit de a ascunde de noi înșine.

(din Argument)