OMUL ȘI SOCIETATEA. COSMOLOGIC ȘI ONTOLOGIC ÎN STRUCTURAREA UMANULUI

39,69 lei

Descriere

An apariție: 2016

Autor: ION TUDOSESCU

ISBN: 978-973-163-931-4

Nr. pagini: 200

Problema raporturilor dintre om şi societate – prezentată în unsprezece capitole ale primei părţi a lucrării – este una dintre cele mai importante ale filosofiei sociale actuale şi ale gândirii sociale în general, preocupate de abordarea socialului şi umanului, ştiut fiind că aproape toate ştiinţele particulare ale vieţii sociale au abordat, până în prezent, preponderent, aspecte concrete ale acestor domenii de obiectivitate ale dinamicii universului.

Ideea generală pe care încercăm să o surprindem de-a lungul capitolelor şi paragrafelor lucrării de faţă este aceea că omul şi societatea lui s-au structurat şi evoluează împreună – o latură a relaţiei nu poate fi privită separat de cealaltă. Omul fiind o fiinţare socială, iar societatea lui o alcătuire unitară de oameni care, prin mijlocirea unor structuri organizaţionale ale ei, coagulate statal, îşi asumă misiunea de a gestiona raporturile oamenilor între ei în cadrul societăţii, precum şi raporturile lor cu societatea respectivă, în vederea realizării condiţiei lor existenţiale. Astfel încât antropogeneza şi sociogeneza sunt procese concomitente în structurarea dinamicii obiective în care fiinţează umanul.

Această concomitenţă a umanului şi socialului (uman) este caracterizată prin implicarea factorului subiectiv în dinamica obiectivă a vieţuirii sociale a oamenilor. A căror integrare societară de factură acţionalistă este motivată de interese şi idealuri de realizare pe care ei şi le fixează pentru conservarea condiţiei lor existenţiale, mereu în deschidere – ceea ce conferă istoricitate atât societăţii lor, cât şi lor înşişi, ipostaziindu-i ca fiinţare istorică.

(din Prefață)