OMUL ANTAGONIST

45,15 lei

Descriere

Traducere din limba franceză de Victor Untilă

An apariție: 2017

Autor: JACQUES DEMORGON

ISBN: 978-606-20-0223-7

Nr. pagini: 304

Jacques Demorgon – filosof și sociolog, cercetător universitar în mari centre culturale ale Franței –  realizează o sinteză profundă și de excepție a naturii umane, al cărei caracter antagonist este argumentat de observații, analize și studii. El dezvăluie totodată caracterul antagonist al istoriei umane milenare și planetare, subliniind că în toate domeniile prin excelență umane: științe, arte, tehnică, politică, religie ș.a., omul reușește grație caracterului său antagonist.

Autorul pare să subscrie la ideea că omul este sortit să perpetueze în antagonismul său, producând răul și binele, modelând în cadrul speciei sale o „interitate” (concept creat de autor) umană, o unitate în diversitate, conștientizând că pentru perpetuare speciei umane va trebui să convertească și să stăpânească antagonismul de neînlocuit al naturii sale.

***

Jacques Demorgon – philosopher and sociologist, university researcher in major cultural centers of France – makes a deep and exceptional synthesis of human nature, whose antagonistic character is argued by observations, analyzes and studies. He also reveals the antagonistic character of millennial and planetary human history, emphasizing that in all human areas, science, arts, technology, politics, religion, etc., man succeeds due to his antagonistic character.

The author seems to subscribe to the idea that man is destined to perpetuate in his antagonism, producing evil and good, modeling within his species a human “interity” (concept created by the author), a unity in diversity, realizing that, for perpetuation the human species, he will must convert and master the irreplaceable antagonism of his nature.