În curând, la Editura Fundației România de Mâine – Audit public intern

În curând, la Editura Fundației România de Mâine – Audit public intern

Editura Fundației România de Mâine va lansa în curând lucrarea intitulată AUDIT PUBLIC INTERN semnată de prof. univ. dr. Luminița Ionescu și prof. univ. dr. Dumitru Nica. Volumul are o deosebită importanță teoretică și o dimensiune practică, prezentând  problematica specifică auditului la instituţiile publice şi particularităţi privind profesia de auditor intern, ceea ce este de interes pentru studenţii şi masteranzii Facultăţii de Ştiinţe Economice Bucureşti, din cadrul Universităţii Spiru Haret, dar şi pentru auditori, experţi contabili, consultanţi fiscali şi alte categorii de profesionişti implicaţi în activitatea instituţiilor publice. Sunt prezentate delimitări între auditul public intern şi auditul financiar, dar şi analiza comparativă între auditul public intern şi auditul public extern. Sunt analizate standardele de audit intern, dar şi proceduri specifice privind cadrul general de desfăşurare a auditului public intern. Lucrare cuprinde metodologia de desfăşurare a auditului public intern, planificarea auditului şi programul de audit public intern, precum şi principalele tehnici de audit.


PSIHOFIZIOLOGIA ȘI PSIHOLOGIA COMUNICĂRII INTERUMANE

PSIHOFIZIOLOGIA ȘI PSIHOLOGIA COMUNICĂRII INTERUMANE

La editura noastră, în colecția „Paradigme ale cunoașterii”, s-a lansat noua carte a domnului prof. univ. dr. Mihai Golu – Psihofiziologia și psihologia comunicării interumane.

Spre deosebire de alte lucrări de psihologia comunicării, lucrarea aduce în atenție și insistă asupra următoarelor aspecte sau componente principale: dispozitivele și mecanismele de recepție a informației, dispozitivele și mecanismele de procesare-decodare, dispozitivele și mecanismele de emisie, dispozitivele și mecanismele de autocontrol și rolul proceselor psihice particulare. Prin aceasta, se demonstrează că relația de comunicare intersubiectivă, dincolo de trăsăturile generale, implică și determinații individuale peste care nu se poate trece.


A FOST ODATĂ CA NICIODATĂ…  SAU DESPRE BASMUL TERAPEUTIC

A FOST ODATĂ CA NICIODATĂ… SAU DESPRE BASMUL TERAPEUTIC

Volumul A fost odată ca niciodată… sau despre basme terapeutice explorează semnificația basmelor, descoperind felul în care ele afectează dezvoltarea psihologică a copilului și a adultului.

Ne schimbă poveștile în vreun fel? Și dacă da, cum?

Basmele ajută oamenii să facă faţă unor conflicte interioare ce sunt parte din viaţa de zi cu zi, fiind şi motivul pentru care ele rezistă în timp. Basmele oferă o scenă pe care oamenii să îşi poată juca conflictele interioare.


EVALUAREA ÎNTREPRINDERII ȘI DIAGNOSTIC FINANCIAR-CONTABIL

EVALUAREA ÎNTREPRINDERII ȘI DIAGNOSTIC FINANCIAR-CONTABIL

Volumul intitulat „Evaluarea întreprinderii şi diagnostic financiar-contabil”, aflat la a treia ediție, aduce elemente de noutate în domeniul evaluărilor de întreprinderi şi al metodelor de evaluare, precum şi aspecte noi privind evaluarea proprietăților imobiliare, cu aspecte specifice în contextul pandemiei de COVID-19. Volumul reunește într-un mod sistematizat, aspectele de noutate aduse de ediția din 2020 a standardelor de evaluare a bunurilor elaborate de Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România (ANEVAR), pe baza standardelor internaționale de profil și de literatura conexă acestor reglementări de referință.


Editura Fundației România de Mâine va lansa, în curând, în COLECȚIA STUDII ȘI ESEURI DE FILOSOFIE

Editura Fundației România de Mâine va lansa, în curând, în COLECȚIA STUDII ȘI ESEURI DE FILOSOFIE

A FI, A EXISTA ȘI A FI REAL ÎN LUMEA DE AICI ȘI DE DINCOLO

Se spune că bestseller pot fi doar cărțile cu un anumit conținut, marcat de senzațional, dezvăluiri, acțiune alertă sau mondenități. Noua carte semnată de domnul profesor univ. dr. Ioan N. Roșca demonstrează contrariul: o scriere din domeniul teoriei poate fi o lectură surprinzătoare, captivantă, cu puncte de vedere și interpretări neașteptate, argumentate științific. Autorul ne oferă o viziune generală proprie – ontologică, metafizică, gnoseologică, o sinteză a ideilor domniei sale expuse în lucrările de antropologie filosofică, axiologie și filosofia istoriei (istoriosofie) publicate de-a lungul anilor. Filosofia Integrativității conține schița unei filosofii generale personale, cu liniamentele ontologice, metafizice și gnoseologice care se pot degaja atât prin generalizare inductivă din ideile antropologice, axiologice și istoriosofice proprii autorului, cât și prin argumente și intuiții raționale, independente de generalizările inductive. Aflăm din paginile lucrării că relația între viziunea general filosofică și filosofiile de ramură sau aplicative este, de fapt, o corelație. Filosofiile aplicative constituie premise ale unui demers inductiv, care, completat cu argumente și intuiții strict raționale, se va solda cu ideile unei viziuni general filosofice. La rândul lor, ideile general filosofice vor deveni premise ale unui demers deductiv, de reexpunere a principalelor idei din filosofiile aplicative. Cupola construcției inductive devine astfel temelia aceluiași edificiu refăcut și prezentat sub aspect deductiv. Ideea fundamentală a concepției ontologice, metafizice și gnoseologice în viziunea domnului profesor Ioan N. Roșca este ideea integrativității, altfel spus ideea corelativității spiritului și materiei, a subiectivului și obiectivului, corelativitate prezentă și în rezolvarea principalelor probleme cu care se confruntă filosofia omului, a valorilor și a istoriei.


În curând, la Editura Fundației România de Mâine, în COLECȚIA STUDII ȘI ESEURI DE FILOSOFIE

În curând, la Editura Fundației România de Mâine, în COLECȚIA STUDII ȘI ESEURI DE FILOSOFIE

Studiile și eseurile semnate de domnul prof. univ. dr. Acsinte Dobre, reunite în volumul IDEI ÎN AŞTEPTARE – PRIN TUMULTUL VREMII, sunt un nou prilej de explorare a ideilor pe baza cărora există și se dezvoltă lumea zilelor noastre. De ce poate fi incitantă lectura unor astfel de scrieri? Pentru că temele abordate intrigă, fascinează, trasează uimitoare linii de legătură între teoriile elaborate de marii gânditori de-a lungul vremii și răstălmăcirile și interpretările generate de noile paradigme ale secolului XXI. Actualitatea unor teme poate fi bănuită încă din titlurile acestora: Reflecții socio-istorice despre adevăr și știință; Marea înșelătorie generalizată a manipulării în lumea supertehnologizată; Prioritatea efemerului – nucleu al unei viziuni asupra contemporaneității hipermoderne; Știință și credință în perioada unui presant și (uneori) neresponsabil secol al XXI-lea; A  trăi  împreună – Imperativul  întăririi legăturilor sociale într-o  lume  tot  mai individualistă; Amplificarea raporturilor omului cu natura și „noua alianță” din știința contemporană; Universal și contextual-istoric în evoluția spiritual-culturală a postmodernității; Să regândim conflictele  sociale în  lumea complexă de azi; Vechiul univers Guttenberg  și lumea virtuală nouă, a internauților. Sunt numai câteva dintre abordările uimitoare care vor face deliciul cititorului nu neapărat pasionat de filosofie, ci a tuturor celor care își pun întrebări asupra vremurilor în care trăiesc.