Experienţa urbană (interviuri), Volumul III

Experienţa urbană (interviuri), Volumul III

Experiența Urbană a pornit în format radio și podcast în 2016, ca interfață publică a nou înființatei asociații BAZA. Deschidem orașul. Unul dintre scopurile noastre era, și este încă, formarea și promovarea unei rețele de tineri activatori ai orașului, profesioniști ale căror proiecte, cercetări, produse, intenții fac ca Bucureștiul să devină mai bun. Mulți dintre primii invitați ne erau prieteni proaspăt întorși în țară, ca și noi, sau recomandați, din vorbă în vorbă, sau din e-mail în e-mail.

Pe parcursul celor cinci sezoane am virat din cercul cunoscut al arhitecților, graphic designerilor, publicitarilor și economiștilor urbani spre voci ale societății civile, organizații culturale și umanitare, antreprenoriate sociale, descoperind forța schimbării provocate
prin voința singulară. Indiferent dacă ne cunoșteam pe loc, în fața microfonului, sau eram vechi amici, am avut șansele să primesc divulgări candide ale experiențelor personale și profesionale, acceptări ale propriilor încăpățânări, regăsiri de filoane sau schimbări de piei necesare pentru a evolua.

Primele două volume cuprind 55 de interviuri, cel de-al treilea volum, aici prezent, primind câțiva dintre invitați la un al doilea sau al treilea episod – ceea ce transformă această colecție de povești umane într-o mărturie sau, mai bine zis, o acompaniere a evoluției lor.

Întrebările păstrează structura inițială: o introducere personală, o devoalare a propriei formări ghidate de pasiuni și curiozități, fie ele accidentale sau cultivate. A doua parte a discuției descrie proiectele profesionale dezvoltate prin prisma individualității fiecărui invitat – cu poveștile de succes și lecțiile din eșecuri, cea de-a treia parte fiind dedicată acțiunilor de pe „foc”, pregătite de lansare. Interviurile s-au dorit oneste, amicale, cu optimismul idealiștilor și puterea de a nu ne lua prea tare în serios. Sperăm să vă facă plăcere să ascultați, să citiți și, poate, să vă lăsați inspirați.


PSIHOFIZIOLOGIA ȘI PSIHOLOGIA COMUNICĂRII INTERUMANE

PSIHOFIZIOLOGIA ȘI PSIHOLOGIA COMUNICĂRII INTERUMANE

La editura noastră, în colecția „Paradigme ale cunoașterii”, s-a lansat noua carte a domnului prof. univ. dr. Mihai Golu – Psihofiziologia și psihologia comunicării interumane.

Spre deosebire de alte lucrări de psihologia comunicării, lucrarea aduce în atenție și insistă asupra următoarelor aspecte sau componente principale: dispozitivele și mecanismele de recepție a informației, dispozitivele și mecanismele de procesare-decodare, dispozitivele și mecanismele de emisie, dispozitivele și mecanismele de autocontrol și rolul proceselor psihice particulare. Prin aceasta, se demonstrează că relația de comunicare intersubiectivă, dincolo de trăsăturile generale, implică și determinații individuale peste care nu se poate trece.


A FOST ODATĂ CA NICIODATĂ…  SAU DESPRE BASMUL TERAPEUTIC

A FOST ODATĂ CA NICIODATĂ… SAU DESPRE BASMUL TERAPEUTIC

Volumul A fost odată ca niciodată… sau despre basme terapeutice explorează semnificația basmelor, descoperind felul în care ele afectează dezvoltarea psihologică a copilului și a adultului.

Ne schimbă poveștile în vreun fel? Și dacă da, cum?

Basmele ajută oamenii să facă faţă unor conflicte interioare ce sunt parte din viaţa de zi cu zi, fiind şi motivul pentru care ele rezistă în timp. Basmele oferă o scenă pe care oamenii să îşi poată juca conflictele interioare.


EVALUAREA ÎNTREPRINDERII ȘI DIAGNOSTIC FINANCIAR-CONTABIL

EVALUAREA ÎNTREPRINDERII ȘI DIAGNOSTIC FINANCIAR-CONTABIL

Volumul intitulat „Evaluarea întreprinderii şi diagnostic financiar-contabil”, aflat la a treia ediție, aduce elemente de noutate în domeniul evaluărilor de întreprinderi şi al metodelor de evaluare, precum şi aspecte noi privind evaluarea proprietăților imobiliare, cu aspecte specifice în contextul pandemiei de COVID-19. Volumul reunește într-un mod sistematizat, aspectele de noutate aduse de ediția din 2020 a standardelor de evaluare a bunurilor elaborate de Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România (ANEVAR), pe baza standardelor internaționale de profil și de literatura conexă acestor reglementări de referință.


Editura Fundației România de Mâine va lansa, în curând, în COLECȚIA STUDII ȘI ESEURI DE FILOSOFIE

Editura Fundației România de Mâine va lansa, în curând, în COLECȚIA STUDII ȘI ESEURI DE FILOSOFIE

A FI, A EXISTA ȘI A FI REAL ÎN LUMEA DE AICI ȘI DE DINCOLO

Se spune că bestseller pot fi doar cărțile cu un anumit conținut, marcat de senzațional, dezvăluiri, acțiune alertă sau mondenități. Noua carte semnată de domnul profesor univ. dr. Ioan N. Roșca demonstrează contrariul: o scriere din domeniul teoriei poate fi o lectură surprinzătoare, captivantă, cu puncte de vedere și interpretări neașteptate, argumentate științific. Autorul ne oferă o viziune generală proprie – ontologică, metafizică, gnoseologică, o sinteză a ideilor domniei sale expuse în lucrările de antropologie filosofică, axiologie și filosofia istoriei (istoriosofie) publicate de-a lungul anilor. Filosofia Integrativității conține schița unei filosofii generale personale, cu liniamentele ontologice, metafizice și gnoseologice care se pot degaja atât prin generalizare inductivă din ideile antropologice, axiologice și istoriosofice proprii autorului, cât și prin argumente și intuiții raționale, independente de generalizările inductive. Aflăm din paginile lucrării că relația între viziunea general filosofică și filosofiile de ramură sau aplicative este, de fapt, o corelație. Filosofiile aplicative constituie premise ale unui demers inductiv, care, completat cu argumente și intuiții strict raționale, se va solda cu ideile unei viziuni general filosofice. La rândul lor, ideile general filosofice vor deveni premise ale unui demers deductiv, de reexpunere a principalelor idei din filosofiile aplicative. Cupola construcției inductive devine astfel temelia aceluiași edificiu refăcut și prezentat sub aspect deductiv. Ideea fundamentală a concepției ontologice, metafizice și gnoseologice în viziunea domnului profesor Ioan N. Roșca este ideea integrativității, altfel spus ideea corelativității spiritului și materiei, a subiectivului și obiectivului, corelativitate prezentă și în rezolvarea principalelor probleme cu care se confruntă filosofia omului, a valorilor și a istoriei.


În curând, la Editura Fundației România de Mâine, în COLECȚIA STUDII ȘI ESEURI DE FILOSOFIE

În curând, la Editura Fundației România de Mâine, în COLECȚIA STUDII ȘI ESEURI DE FILOSOFIE

Studiile și eseurile semnate de domnul prof. univ. dr. Acsinte Dobre, reunite în volumul IDEI ÎN AŞTEPTARE – PRIN TUMULTUL VREMII, sunt un nou prilej de explorare a ideilor pe baza cărora există și se dezvoltă lumea zilelor noastre. De ce poate fi incitantă lectura unor astfel de scrieri? Pentru că temele abordate intrigă, fascinează, trasează uimitoare linii de legătură între teoriile elaborate de marii gânditori de-a lungul vremii și răstălmăcirile și interpretările generate de noile paradigme ale secolului XXI. Actualitatea unor teme poate fi bănuită încă din titlurile acestora: Reflecții socio-istorice despre adevăr și știință; Marea înșelătorie generalizată a manipulării în lumea supertehnologizată; Prioritatea efemerului – nucleu al unei viziuni asupra contemporaneității hipermoderne; Știință și credință în perioada unui presant și (uneori) neresponsabil secol al XXI-lea; A  trăi  împreună – Imperativul  întăririi legăturilor sociale într-o  lume  tot  mai individualistă; Amplificarea raporturilor omului cu natura și „noua alianță” din știința contemporană; Universal și contextual-istoric în evoluția spiritual-culturală a postmodernității; Să regândim conflictele  sociale în  lumea complexă de azi; Vechiul univers Guttenberg  și lumea virtuală nouă, a internauților. Sunt numai câteva dintre abordările uimitoare care vor face deliciul cititorului nu neapărat pasionat de filosofie, ci a tuturor celor care își pun întrebări asupra vremurilor în care trăiesc.